Du er her:
You are here:
Barnehager/Vårt verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag
I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser. Barnas hverdag består av mange magiske opplevelser som er fulle av glede og undring.
SiO Barnehage tilbyr barn gode rammer og betingelser slik at barn kan være aktører i eget liv.

I tråd med et humanistisk menneskesyn, gjenspeiler SiO Barnehage etikk gjennom  våre grunnleggende verdier:

Respekt for mennesket
Likeverd
Toleranse
Solidaritet og medmenneskelighet
SiO Barnehage lederskap er basert på våre felles verdier. Vårt lederskap skal preges av at vi er mulighetsfokuserende og lojale til beslutninger, samtidig som vi har helhetsforståelse og oversikt i vårt arbeid.

Les mer om SiO Barnehage verdiplan:
- Studentbarnehagene er til for deg som forelder og student
- Etikk, verdier og satsningsområder
- Barns rettigheter
- Det er mye barn skal lære
- Planlegging, dokumentasjon og evaluering  
 

 
 
Vår verdiplan >>>
 

Sist endret: 16.04.2013

FOLLOW SiO ON

 
Facebook Instagram Twitter