Er du fortsatt student? For at du skal beholde din studentpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige studentdokumentasjon. NB: Gjelder kun dem som har fått informasjon på e-post eller SMS.

Denne dokumentasjonen kan bestå av:

1) Studentbevis med gyldig semesteravgift for vår 2018 og/eller

2) Kvittering for betalt semesteravgift for vår 2018

Dette kan du gjøre ved å sende e-post til: athletica@sio.no med kopi av dokumentasjon som tydelig viser navn, periode og studiested. E-posten merkes i emnefeltet: «STUDENTBEVIS»

Hvis vi ikke mottar dokumentasjon, vil prisen på trening bli oppjustert til gjeldende pris for ikke-student. Gjeldende pris for ikke-studenter er fra 510,- til 560,- per måned avhengig av om du har medlemskap med eller uten bindingstid. Den nye prisen gjelder til medlemskapet blir sagt opp og ut oppsigelsestiden.

Q&A:

1. Hvorfor må jeg vise studentbevis?
Svar: For at du skal beholde din studentpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige studentdokumentasjon.

2. Hva må jeg vise for å bekrefte at jeg er student?
Svar: I hovedsak må alle studenter vise at de har betalt semesteravgiften til SiO, og at de er registrert som student ved studiestedet for våren 2018.

3. Jeg er ikke lenger student, hva gjør jeg da?
Svar: Hvis vi ikke mottar dokumentasjon, vil prisen på trening bli oppjustert til gjeldende pris for ikke-studenter. Du kan også informere om dette ved å sende en e-post til athletica@sio.no.

4. Jeg er student, men ikke på et studiested tilknyttet SiO, skal jeg fortsatt vise studentbevis?
Svar: Ja, du må vise studentbevis for å opprettholde din studentpris.

5. Jeg har bare studentbeviset mitt på en app, ikke noe semesterkort. Er det godt nok?
Svar: Det er ulikt fra studiested til studiested hva som godkjennes opp mot SiO. Sjekk med ditt studiested.

6. Jeg har permisjon fra studiestedet mitt, hva skal jeg da gjøre?
Svar: Du kan sende en e-post til athletica@sio.no. Husk å vedlegge gyldig dokumentasjon.