Har du studentmedlemskap, og likevel ikke er student?

Studentstatus

Hvert semester gjennomfører SiO Athletica en sjekk av betalt semesteravgift og gyldig studentstatus. Dette semesteret gjennomføres sjekken i midten av mars. De som vil bli berørt av denne sjekken er de studentmedlemmene som ikke har «gyldig semesteravgift til SiO vår 2022» inne på Min Side på sio.no. Du kan logge inn her og sjekke om dette gjelder deg.

De som ikke kan bekrefte at de er studenter, men fortsatt har studentmedlemskap, vil bli etterfakturert et mellomlegg fra studentpris til ikke-studentpris for vårsemesteret 2022.

Dersom du ikke er student, er det viktig at du endrer studentmedlemskapet ditt til ikke-student. Dette kan du enten gjøre i resepsjonen eller ved å sende inn en sak til kundeservice via kontaktskjema og merker emnefeltet med «STUDENTBEVIS».

 

Ansattstatus lærersteder

Har du ansattmedlemskap, og likevel ikke er ansatt?

Hvert semester gjennomfører SiO Athletica en sjekk av ansattstatus på medlemmer som har ansattpris for ansatte på læresteder med treningsavtale. Dette semesteret gjennomføres sjekken i midten av mars.

Medlemmer som ikke kan dokumentere retten til ansattpris vil få medlemskapet endret, og vil bli etterfakturert i henhold til SiO Athleticas regler om etterfakturering.

Dersom du ikke er ansatt, er det viktig at du endrer ansattmedlemskapet ditt til ikke-student. Dette kan du enten gjøre i resepsjonen eller ved å sende inn en sak til kundeservice via kontaktskjema og merker emnefeltet med «ANSATTBEVIS».