SiO Athletica ønsker å ta et tydelig standpunkt mot doping, og fra august i år er SiO Athletica sertifisert som et Rent Senter gjennom Antidoping Norge. SiO Athletica tror en felles mobilisering mot doping kan forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter.

RentSenter-materiell2

Doping kan oppleves som en fristende snarvei til å oppnå raske resultater, men for mange blir det en blindvei hvor man rammes av fysiske, psykiske og sosiale bivirkninger. De negative sidene rammer ulikt og kan vanskelig forutses.

Rent Senter- programmet legger vekt på å gi økt kunnskap om doping, regelverk og håndtering av dopingmistanke, og informasjon til medlemmer om helsekonsekvenser av dopingbruk, risiko ved bruk av kosttilskudd og hvilke regler som gjelder på senteret og samfunnet for øvrig.

Som medlem SiO Athletica har du ved innmelding signert på at du støtter senternes antidopingregler. SiO Athletica kan be deg som medlem om å avlegge dopingkontroll etter samtale på bakgrunn av mistanke om bruk av dopingmidler. Dersom du som medlem nekter å la deg teste eller forsøker å manipulere resultat av prøven, vil du risikere å bli utestengt fra senteret. Det samme gjelder dersom du avlegger en positiv dopingprøve.

Det er allment akseptert i dag at doping er et samfunnsproblem, som ser ut til å vokse. 1.juli 2013 ble bruk, besittelse og erverv av doping kriminalisert med Legemiddelloven §24a, og kan i dag straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Har du lyst til å lære mer om doping?

Som medlem av SiO Athletica har du mulighet til å logge deg inn på Rent Senters nettsider . Opprett ny bruker, og bruk medlemskoden: CN68N

 

Q&A

Hva er doping?
Med doping menes misbruk av hormonpreparater, andre legemidler eller metoder i den hensitk å gi en prestasjonsfremmende effekt. I treningsmiljøer brukes doping ofte for å øke musklenes styrke og volum, gjerne av estetiske grunner.

Hva innebærer det at SiO Athletica er et Rent Senter?
Programmet innebærer at alle medlemmer skal presenteres for senterets antidopingregler ved innmelding, om må akseptere disse når man regner avtale om medlemskap. I tillegg innebærer det at alle ansatte på treningssenteret representerer en motkultur og viser tydelige holdninger og atferd mot doping.

Kan vi utføre dopingkontroll?
Dopingkontroll er et kjent virkemiddel i kampen mot doping innenfor idretten. Som medlem av Rent Senter kan vi bestille dopingkontroll dersom vi ser det er behov.

Hvor kan man henvende seg for å få hjelp med dopingmisbruk?
Har du spørsmål eller tanker om trening, doping eller kroppspress kan du anonymt snakke med Dopingkontakten. De kan kontaktes på chat, telefon eller e-post. Chat og telefon er åpent tirsdag til fredag mellom 11.00 og 18.00. Tlf: 800 50 200/E-post: dopingkontakten@antidoping.no