Frys av medlemskapet

Hvordan fryser jeg medlemskapet mitt?
For å fryse medlemskapet ditt kan du henvende deg i resepsjonen på et av våre sentere eller sende e-post til athletica@sio.no. Frys av medlemskapet må meldes senest én måned i forkant av perioden det søkes frys for.

Hvor lenge kan jeg fryse medlemskapet?
Har du medlemskap med bindingstid kan du fryse medlemskapet ditt to måneder det første året innenfor bindingstiden. Deretter kan du fryse en måned hvert kalenderår. Merk at bindingstiden blir flyttet frem like mange måneder som du fryser. Har du ingen bindingstid kan du fryse medlemskapet én måned per kalenderår. 

Er du student og skal på utveksling får du fryst medlemskapet i perioden du er bortreist. Send e-post til athletica@sio.no inkludert dokumentasjon på utvekslingen.
Det er kun mulig å fryse hele kalendermåneder.

Oppsigelse av medlemskapet

Hvordan sier jeg opp medlemskapet mitt?
Oppsigelse av medlemskapet må gjøres skriftlig. Dette gjør du ved å møte opp i resepsjonen eller ved å sende en e-post til athletica@sio.no.

Hvor lenge varer oppsigelsestiden?
Oppsigelsestiden er én måned regnet fra den første i påfølgende måned. Dersom du har et medlemskap med bindingstid må du være medlem i minimum 12 betalende måneder. Etter bindingstiden er ferdig, løper medlemskapet inntil du selv sier opp og du har én måned oppsigelsestid.

Jeg har et løpende medlemskap som jeg betaler to ganger i året, hvordan sier jeg opp mitt medlemskap?
For medlemmer som har valgt å betale medlemskapet to ganger i året (gjelder kun eksisterende medlemmer på denne avtalen), er oppsigelsesfristen henholdsvis 31. desember og 31. juli. Har du ikke meldt deg ut innen disse datoene løper medlemskapet ditt videre for neste periode.