Trond Torke
Trond TorkeTrener, Level 2

Trond Torke

Trond er en populær PT. Han har drevet med flere idretter og fokuserer på motivasjon og den enkeltes individuelle mål. Selv driver han allsidig trening året rundt. Trond har en bachelor i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole og kjører i tillegg gruppetimer i SiO Athletica.

Trond har PT-timer på Vulkan.