Trond Torke
Trond TorkeTrener, Level 3

Trond Torke

Trond har lang fartstid som personlig trener og instruktør i Athletica. I tillegg til en bachelor i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole har han en solid erfaring med snart 3000 gjennomførte PT-timer og fem års erfaring som gruppetreningsinstruktør. Filosofien til Trond handler om at gode treningsopplevelser gir lyst, motivasjon og kontinuitet til å trene og sprenge nye grenser.

Trond har en allsidig trening- og idrettslig bakgrunn. Han kan behandle og forebygge sportslige og hverdagslige skader / plager. Samtidig har han store kunnskaper om vektnedgang og styrke- og utholdenhetstrening. Trond fullførte også kurset Cert. Performance Specialist i 2017 som blant annet tar for seg analyse av bevegelsesmønster og funksjon, korreksjonsøvelser, bløtvev behandling, adapsjonsvariabler og mental trening.

Trond har PT-timer på Athletica Domus.