Karl Kristian Sølvkrone
Karl Kristian Sølvkrone Trener Level 1

Karl Kristian Sølvkrone

Karl Kristian er sertifisert personlig trener fra Akademiet for Personlig Trening. Han er opptatt av at kundene sine skal finne aktiviteter de får mestringsfølelse av og som de kan fortsette med resten av livet. Karl Kristian har en stor interesse for styrketrening og muskelvekst, men også det å jobbe rundt fysiske og psykiske hindringer med trening.

Karl Kristian har Blindern som sitt hovedsenter.