Christina Gjestvang
Christina GjestvangTrener Level 3

Christina Gjestvang

Christina Gjestvang er til daglig doktorgradsstipendiat ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (NIH) og jobber med forskningsprosjektet "Treningssenterbransjen. – En arena for folkehelse?". Hun var ferdig med mastergrad ved NIH i 2013. Christina er en erfaren PT og gruppeinstruktør, med over 10 års erfaring. Hennes spesialområder er utholdenhet og styrketrening. Christina vil sørge for at du får et godt treningsutbytte, med tett oppfølging underveis, og ønsker å hjelpe deg med å finne treningsglede.

Christina har Vulkan som hovedsenter.