Vi legger nytt gulv med bedre støt- og støydemping i deler av studio i 2. etasje. Arbeidet starter torsdag 28. september og er beregnet til å ta 4 uker, men det vil kunne pågå lengre. Området vil bli avstengt. I perioden vil vi flytte det meste av utstyret til andre deler av studio slik at du kan opprettholde din trening.

Senteret vil holde stengt lørdag 30.9 grunnet rivingsarbeid!

Gruppetrening flyttes til Athletica Vulkan lørdag 30.9
Vi flytter Classic Yoga kl. 11.15 og Ultimate Circle kl. 12 til Athletica Vulkan. Øvrige gruppetimer utgår dessverre!

Q & A

Hvorfor må dere legge nytt gulv på et helt nytt senter?
Vi ser at gulvet dessverre ikke demper støy og rystninger godt nok med tanke på at vi disponerer lokaler i et kontorbygg. I samarbeid med gårdeier har vi funnet et nytt gulv som skal dempe støy og rystninger bedre.

Får jeg brukt rackene og alt utstyret i området?
Vi vil flytte rackene over i andre enden av studio i 2. etasje slik at du kan bruke disse. Vi flytter også benkene og manualene til samme sted. Vi får dessverre ikke plass til alle plateload-apparatene i den andre delen og disse vil dessverre være utilgjengelig i perioden. Vi er behjelpelig med finne alternative apparater/øvelser.

Det må bli trangt når alle rackene skal flyttes over til motsatt side?
Vi jobber med å utnytte all den plassen vi har og har tro på at vi finner en bra løsning. Det vil kunne oppleves litt trangere en periode men vi håper at dere er rause med hverandre. Bemanningen på senteret er også behjelpelig med å vise alternative øvelser og vi har alle saler på senteret åpne når det ikke er timer der.

Når er arbeidet ferdig?
Vi har dessverre ikke eksakt dato for når arbeidet er ferdig, men det er beregnet til å vare ut oktober. Det er dessverre knyttet noe usikkerhet rundt ferdigstillingsdato, og vi vil takke for deres tålmodighet.