Her kan du lese de ofte stilte spørsmål og svar om semestersjekken SiO Athletica utfører hvert semester.

Persondata knyttet til din dokumentasjon slettes fra våre systemer etter at ditt studentbevis er registrert. Vi har delt opp med spørsmål og svar om du fortsatt er student, eller om du er ferdig som student, samt info om permisjon/frys.

 

Jeg er fortsatt student 

Q: Hvorfor må jeg vise studentbevis? 
A: For at du skal beholde din studentpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige studentdokumentasjon for høstsemesteret. 

 

Q: Når er fristen for å vise studentbevis? 
A: Fristen for å vise studentbevis er 31.oktober 2022.  

 

Q: Jeg glemte å vise innen fristen, hva gjør jeg? 
A: Du fortsatt kan sende oss studentbevis/kopi av dokumentasjon via kontaktskjemaet på sio.no:  Velg først kategori “Trening”, så “Annet”. Vi setter pris på at du skriver “Studentbevis” i emnefeltet. Dokumentasjonen må tydelig vise persondata og gyldig semesteravgift for høsten 2022.   

 

Q: Jeg kan ikke komme innom fordi jeg er i utlandet. Hvordan får jeg da vist studentbevis? 
A: Du kan sende oss studentbevis/kopi av dokumentasjon via kontaktskjemaet på sio.no:  Velg først kategori “Trening”, så “Annet”. Vi setter pris på at du skriver “Studentbevis” i emnefeltet. Dokumentasjonen må tydelig vise persondata og gyldig semesteravgift for høsten 2022.  

 

Q: Hvor kan jeg vise mitt studentbevis? 
A: Gyldig studentbevis kan vises i en av våre resepsjoner. Om du ikke har mulighet til å vise det i resepsjonen, kan du sende oss studentbevis/kopi av dokumentasjon via kontaktskjemaet på sio.no: Velg først kategori “Trening”, så “Annet”. Vi setter pris på at du skriver “Studentbevis” i emnefeltet.  Dokumentasjonen må tydelig vise persondata og gyldig semesteravgift for høsten 2022.  

 

Q: Hva må jeg vise for å bekrefte at jeg er student? 
A: Vi godkjenner følgende: 

 Student på et studiested tilknyttet SiO

  • Studentbevis med gyldig semesteravgift til SiO for H22 (høst 2022). 

  • Skjermbilde av studentbevis på app. Navn, fødselsdato, studiested og semesteravgift til SiO for H22 må være synlig. 

  • Kvittering for betalt semesteravgift til SiO for H22. 

  • Skriftlig bekreftelse med signatur og stempel fra ditt studiested, der det bekreftes at du er student med betalt semesteravgift til SiO H22. 

Student på et studiested ikke tilknyttet SiO: 

  • Dersom du ikke er student på et studiested tilknyttet SiO, må du vise studentbevis fra din utdanningsinstitusjon for høsten 2022, eller skolebevis fra videregående skole. 

 

Q: Har ikke mitt studiested sendt informasjon til dere at jeg er student og har betalt semesteravgift?   
A: Vi får kun oppdatert informasjon fra studiesteder tilknyttet SiO. Har du mottatt en e-post eller SMS fra oss, betyr dette at vi ikke har fått oppdatert informasjon om din studentstatus fra ditt studiested. Da må du kontakte studiestedet ditt og be om dokumentasjon for at du er aktiv student med betalt semesteravgift for vår 2022. På Min Side kan du se status på siste registrerte betalte semesteravgift til SiO som er sendt fra ditt studiested.   

 

Q: Jeg er student via et studiested som er tilknyttet SiO, men har ikke betalt semesteravgift til SiO. Hva gjør jeg da? 
A: Noen studiesteder har frivillig betaling av semesteravgift til SiO. Dersom du ønsker å beholde din studentpris, må du kontakte skolen direkte for å få fakturaen og betale semesteravgiften. Når denne er betalt, kan du sende oss en melding via kontaktskjemaet på sio.no: Velg først kategori “Trening”, så “Annet”. Vi setter pris på at du skriver “Studentbevis” i emnefeltet. 
 

Q: Jeg er student, men ikke på et studiested tilknyttet SiO, skal jeg fortsatt vise studentbevis? 
A: Ja, du må vise studentbevis for å opprettholde den gode studentprisen på medlemskapet ditt. Dersom du ikke er student på et studiested tilknyttet SiO, må du vise studentbevis fra din utdanningsinstitusjon for høsten 2022 eller skolebevis fra videregående skole. 

 

Q: Jeg er fortsatt student, men på et annet studiested enn det jeg opprinnelig studerte ved da jeg meldte meg inn. Hva gjør jeg da? 
A: Da må du gi oss beskjed slik at medlemskapet ditt kan endres til riktig studiested. Ta med deg gyldig studentbevis til en av våre resepsjoner, så vil de hjelpe deg med å endre medlemskapet ditt. Om du ikke har mulighet til å møte opp i resepsjonen, kan du sende oss studentbevis/kopi av dokumentasjon via kontaktskjemaet på sio.no:  Velg først kategori “Trening”, så “Annet”. Vi setter pris på at du skriver “Studentbevis” i emnefeltet. 

 

Q: Jeg har akkurat meldt meg inn og viste studentbevis da. Må jeg fortsatt visestudentbevis?  
A: Har du mottatt en e-post eller en SMS fra oss, betyr dette at vi ikke har fått registrert et gyldig studentbevis i våre systemer. For at du skal beholde din studentpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige studentdokumentasjon for høstsemesteret. 

 

Q: Jeg viste studentbevis forrige semester. Må jeg fortsatt vise studentbevis nå? 
A: Semesterbeviset du viste forrige semester gjaldt for våren 2022. For at du skal beholde din studentpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige studentdokumentasjon for høstsemesteret. 

 

 

Jeg er ikke lenger student 

Q: Jeg er ikke lenger student, men har blitt ansatt på et studiested. Hva gjør jeg da? 
A: Da må du gi oss beskjed slik at medlemskapet ditt kan endres. Ta med deg gyldig ansattbevis til en av våre resepsjoner, så vil de hjelpe deg med å endre medlemskapet ditt. Om du ikke har mulighet til å møte opp i resepsjonen, kan du sende oss kopi av dokumentasjon via kontaktskjemaet på sio.no:  Velg først kategori “Trening”, så “Annet”. Vi setter pris på at du skriver “Studentbevis” i emnefeltet. 

 

Q: Jeg er ikke lenger student. Hvor lenge varer studentstatusen min fra vårsemesteret? 
A: Studentstatusen din for vårsemesteret 2022 varer ut august. Studentstatusen din for høstsemesteret varer fra du har betalt semesteravgiften din og ut januar 2023. 

 

Q: Jeg er ikke lenger student, hva skjer da? 
A: Du kan selvfølgelig fortsatt være medlem, men da vil medlemskapet ditt endres til ikke-student fra 1. desember. Du blir da etterfakturert for september, oktober og november. Dette vil du motta i midten av november på en egen faktura på e-post. 
Vi vil også minne om at du må endre maksbeløpet på Avtalegiro-en din. 

 

Q: Jeg vil ikke lenger være medlem når jeg ikke lenger har studentpris. Hva gjør jeg da? 
A: Da kan du si opp medlemskapet ditt. For oppsigelse er det normale oppsigelsesregler som gjelder. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra den første i påfølgende måned. 

 

Q: Jeg har sagt opp medlemskapet mitt fordi jeg ikke lenger er student. Blir jeg fortsatt etterfakturert? 
A: Vårsemesteret 2022 varer ut august, og du har kun rett på studentpris ut denne måneden. Har du studentmedlemskap hos oss etter 31. august, vil du bli etterfakturert for de månedene du er medlem hos oss med studentpris, men ikke er student.  

 

Q: Får ikke dere opp i deres system at jeg ikke lenger er student?  
A: Det er medlemmenes ansvar å gi beskjed til oss om deres studentstatus skulle endre seg, eller om man ikke lenger er student.  
 

Permisjon, frys etc 

Q: Jeg er fortsatt student, men har fryst medlemskapet mitt hele høstsemesteret på grunn av utveksling. Må jeg fortsatt dokumentere studentstatus? 
A: Ja, du må fortsatt vise studentbevis for høsten 2022. Selv om du har fryst medlemskapet ditt, er du fortsatt et aktivt medlem med et studentmedlemskap hos oss. Har du fått e-post fra oss, må du vise studentbevis. 

 

Q: Jeg har permisjon fra studiestedet mitt, hva skal jeg da gjøre? 
A: Er du i permisjon fra studier grunnet sykefravær, kan du søke om å beholde studentpris ved å sende en henvendelse via kontaktskjemaet på sio.no:  Velg først kategori “Trening”, så “Annet”. Vi setter pris på at du skriver “Studentbevis” i emnefeltet. Legg ved gyldig dokumentasjon fra helsepersonell. Dersom permisjonen din ikke gjelder sykefravær, vil du bli etterfakturert. Studentpris er forbeholdt de som betaler semesteravgift til SiO. 

 

Lurer du fortsatt på noe? Ta kontakt med oss, da vel. Send en henvendelse via kontaktskjemaet på sio.no:  Velg først kategori “Trening”, så “Studentbevis/ansattbevis”.