Her følger informasjon til studenter og ansatte vedrørende ny prismodell, ansattsjekk og endring av semestermedlemskap.

Q&A FOR ANSATTSJEKK

 1. Hvorfor må jeg vise ansattbevis?
  Svar: For at du skal beholde din ansattpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige ansattdokumentasjon.

 2. Hva må jeg vise for å bekrefte at jeg er ansatt?
  Svar: Du må kunne vise til at du er ansatt ved å vise ansattkort med aktiv gyldighetsdato.

 3. Har ikke min arbeidsgiver sendt informasjon til dere at jeg er ansatt?
  Svar: Nei, vi får ikke denne informasjonen fra din arbeidsgiver. Du er pliktig til å fremvise dokumentasjon selv.

 4. Jeg er ikke lenger ansatt, hva gjør jeg da?
  Svar: Hvis vi ikke mottar dokumentasjon innen fristen, vil prisen på trening bli oppjustert til gjeldende pris for ikke-studenter. 

 5. Når er fristen for å vise ansattbevis?
  Svar: Fristen for å levere dokumentasjon var i utgangspunktet satt til 30. november 2018. Denne fristen er forlenget til fredag 4.januar 2019. 

 6. Jeg glemte å vise innen fristen, hva gjør jeg?
  Svar: Du kan sende en e-post via kontaktskjema eller e-post til athletica@sio.no E-posten merkes i emnefeltet: «ANSATTBEVIS»

 7. Jeg kan ikke komme innom et av sentrene før fristen.  Hvordan får jeg da vist ansattbevis?
  Svar: Du kan sende en e-post via kontaktskjema eller e-post til athletica@sio.no med kopi av dokumentasjon som tydelig viser navn, periode og ansattsted. E-posten merkes i emnefeltet: «ANSATTBEVIS»


 
Q&A FOR MEDLEMMER PRISJUSTERING

 1. Hvorfor justeres prisene på enkelte medlemskap?
  Svar: SiO Athletica endrer nå hele sin prismodell, og en del av arbeidet er å forenkle avtalene vi har med lærestedene tilknyttet SiO. Som følge av nye avtaler endres noen av studentprisene våre, samt ansattprisene til lærestedene. Vi er veldig bevisst på at vi fortsatt skal holde lave priser.

 2. Hvor mye økes prisene?
  Svar: Dette varierer avhengig av hvilken priskategori man endres fra og til. For de fleste er det snakk om svært små beløp.

 3. For hvilke medlemmer økes prisen?
  Svar:  Studenter ved OsloMet, NMBU CA, AHO, NMH, AMH, BHS, KHiO og ansatte ved UiO, SiO, AHO, NMH.
   
 4. For hvilke medlemmer senkes prisen?
  Svar: Prisene senkes for studenter ved HK, AHO ansatte ved BI. 
   
 5. Kan vi justere prisene til medlemmene, de har jo signert på medlemsvilkår?
  Svar: I medlemsvilkårene står det «SiO Athletica kan uten forvarsel prisregulere medlemskapet».

 6. Hvorfor økes ikke prisen for alle medlemskap?
  Svar: De medlemmer som er i bindingstid har samme pris i hele bindingsperioden. De med tidsbestemt medlemskap har allerede betalt for hele perioden og vil ikke bli endret.

 7. Hvilken faktura blir den første med ny pris?
  Svar: Faktura for januar 2019 blir den første med ny pris.

 8. Hvordan har vi informert våre medlemmer om prisjusteringen?
  Svar: Alle våre medlemmer som blir direkte berørt av prisjusteringen har fått informasjon via SMS og e-post som ble sendt mandag 19.november.

 9. Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å si opp på grunn av prisjusteringen?
  Svar: Vanlige oppsigelsesregler gjelder.

 10. Hva skjer når bindingstiden er over, øker medlemskapet mitt i pris da?
  Svar: Medlemskap med bindingstid justeres når bindingstiden har løpt ut, det vil si etter 12 fulle betalende måneder.

 11. Hva skjer med avtalegiro-trekket når prisen øker?
  Svar: Avtalegirotrekk vil gå som normalt, men vi anbefaler deg å sjekke beløpsgrensen som du har satt i din nettbank.


 
Q&A FOR SEMESTERMEDLEMSKAP

 1. Hvorfor kan jeg ikke lenger ha semestermedlemskap?
  Svar: Vi rydder nå i kontraktene våre og har besluttet å fjerne medlemskap med betaling per semester. Vi ønsker å beholde deg som medlem og vil derfor tilby deg et mer fleksibelt medlemskap med månedlig betaling.

 2. Hva er fordelene med et løpende medlemskap?
  Svar: Fordelen med månedlig betaling er at det er billigere enn det du har i dag og gir mer fleksibilitet. Medlemskap med månedlig betaling gir deg muligheten til å fryse 1 mnd. per år (2 mnd. innenfor bindingstiden), samt at det kun er én kalendermåned varsel for oppsigelse (evt. etter bindingstidens utløp).

 3. Hva skjer hvis jeg ikke sier i fra om at jeg ønsker å fortsette som medlem?
  Svar: Da vil medlemskapet avsluttes 31.01.2019.

 4. Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å fortsette som medlem, men ikke har sagt fra før 31.01.2019?
  Svar: Da kan du henvende deg i en av våre resepsjoner, eller melde deg inn på nytt på sio.no.