Vi tilbyr svømmekurs for barn i alderen 5 til 7 år. Nye kurs starter i uke 42.

Deltakere som blir ferdig med kursrekke 1 i uke 41 har fått tilbud om plass på kursrekke 2 (med unntak av de som har nådd alle mål på trinn 5). Plassen bekreftes ved å følge instruks i e-post/sms senest mandag 10.10 eller etter egen avtale. Vi jobber med å svare ut spørsmål på Athletica@sio.no

Øvrige barn vil få mulighet til å få de resterende plassene via tildeling fra innsendte ønskepåmeldingsskjemaer (påmeldingen er nå stengt). Alle som har fått tilbud om plass skal ha fått svar på sitt questbackskjema. De som ikke har fått plass i denne runden har dessverre ikke fått svar. Informasjon om kurs som starter i januar kommer i månedsskiftet november/desember.

Ny pris for kursrekke 2 er 1650,- per barn. Prisen gjelder for alle barn, uavhengig av om du som forelder/foresatt er medlem eller ikke medlem. Prisen inkluderer diplom, svømmemerke og sjokolademedalje.  

Se informasjon om trinnene og nivåvelgeren. 

For å delta på barnekurs må barnet vært fylt 5 år ved kursstart og ikke eldre enn 7 år.