Vi tilbyr svømmekurs for barn i alderen 5 til 7 år.

Deltakere som blir ferdig med kursrekke 2 i uke 49 vil få tilbud om plass på kursrekke 1 i 2017 (med unntak av de som har nådd alle mål på trinn 5). Mer informasjon blir gitt på hvert enkelt kurs og vil bli lagt ut her. Vi vil minne om at flere av våre trinn er krevende og at det ikke er uvanlig å gå samme trinn to ganger.

Øvrige barn vil få mulighet til å få de resterende plassene via tildeling fra innsendte ønskepåmeldingsskjemaer . Vi legger ut link til ønskepåmeldingsskjema fredag 9. desember kl. 12.00. De som får plass vil få tilbud om plass innen fredag 15.12.

Pris for svømmeopplæring barn er 1650,- per barn for 8 x 45 minutter.  Prisen gjelder for alle barn, uavhengig av om du som forelder/foresatt er medlem eller ikke medlem.

Se informasjon om trinnene og nivåvelgeren. 

For å delta på barnekurs må barnet vært fylt 5 år ved kursstart og ikke eldre enn 7 år.