Vi tilbyr svømmekurs for barn i alderen 5 til 7 år.

Kursrekke 1 høsten 2017
Barn som har gått på kurs våren 17 (kursrekke 2) får tilgang til ønskepåmeldingsskjema 1. august (sms eller e-post). Vi åpner ønskepåmelding for nye barn 4. august. Link legges ut på denne siden kl. 12.00. Tildeling av plasser skjer fortløpende. De som har gått på kursrekke 2 våren 17 vil få tilbud om plass før vi sender ut tilbud til nye barn (selv om linken for nye barn åpner).

Ønskepåmelding for nye barn høsten 2017  NB! Vi svarer kun de som vil få tilbud om plass, se mer info i lenken.  

Alle barnekurs starter i uke 34 og går over 8 ganger. Det er pause i høstferien (uke 40).  

Pris for svømmeopplæring barn er 1650,- per barn for 8 x 45 minutter.  Prisen gjelder for alle barn, uavhengig av om du som forelder/foresatt er medlem eller ikke medlem.

Se informasjon om trinnene og nivåvelgeren. 

For å delta på barnekurs må barnet vært fylt 5 år ved kursstart og ikke eldre enn 7 år.