Trimveien er nå åpen for innkjøring.

Vi har fått melding om at begge kjøreåpningene, og gang- og sykkelfelt, som har vært stengt i forbindelse med støping av brudekke ved Ring 3 nå er åpnet. Man kan derfor kjøre inn til Athletica Domus fra nå.