Flere medlemmer har opplevd å få en faktura fra oss 23. november. Denne fakturaen er sendt ut til medlemmer som har hatt studentmedlemskap fra 1. september uten å være studenter. Dere har dermed blitt etterfakturert mellomlegget mellom student og ikke-studentpris for september, oktober og november. De av dere som har sagt opp fra 30. november er kun etterfakturert for september og oktober. Om du likevel er student vennligst ta kontakt.

Dette gjelder sjekk av studentstatus høst 2020

Mandag 19. oktober sendte vi ut e-post til medlemmene som har studentpris, som ikke har fått godkjent studentbevis gjennom skolen, at de måtte vise studentbevis innen 31.10.2020
De som ikke hadde vist semesteravgift 2020H innen denne datoen ble fakturert for mellomlegget mellom studentprisen de har betalt og ikke-studentprisen de skulle ha betalt.
Fristen for å levere dokumentasjon var: 31.10.2020.
Hvis vi ikke mottar dokumentasjon innen fristen, vil prisen på medlemskapet ditt bli oppjustert til gjeldende pris for ikke-studenter fra 01.12.2020, i henhold til våre medlemsvilkår.

 

Q&A:

1.      Hvorfor må jeg vise studentbevis?

Svar: For at du skal beholde din studentpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige studentdokumentasjon for inneværende semester.

2.     Hva må jeg vise for å bekrefte at jeg er student?

Svar: I hovedsak må alle studenter vise at de har betalt semesteravgiften til SiO, og at de er registrert som student ved studiestedet for høst 2020.

3.       Har ikke min skole sendt informasjon til dere at jeg er student og har betalt semesteravgift?

Svar: Vi får kun oppdatert informasjon på studenter på studiesteder tilknyttet SiO. Hvis du er student ved et studiested tilknyttet SiO, men ikke har oppdatert informasjon i våre registre, så må du kontakte studiestedet ditt og be om dokumentasjon for at du er aktiv student med betalt semesteravgift for høst 2020. På Min Side kan du se status på siste registrerte betalte semesteravgift til SiO som er sendt fra ditt studiested.

 4.       Hvilken dokumentasjon må jeg fremlegge?

Svar: Vi godkjenner følgende:

Student på et studiested tilknyttet SiO

  • Studentbevis med gyldig semesteravgift til SiO for H20.
  • Skjermbilde av studentbevis på app. Navn, fødselsdato, studiested og semesteravgift til SiO for H20 må være synlig.
  • Kvittering for betalt semesteravgift til SiO for H20.
  • Skriftlig bekreftelse med signatur og stempel fra ditt studiested, der det bekreftes at du er student med betalt semesteravgift til SiO H20.

Student på et studiested ikke tilknyttet SiO

Dersom du ikke er student på et studiested tilknyttet SiO, må du vise studentbevis fra din utdanningsinstitusjon for høsten 2020 eller skolebevis fra videregående skole.

5.       Jeg er ikke lenger student, hva gjør jeg da?

Svar: Hvis vi ikke mottar dokumentasjon innen fristen, vil prisen på trening bli oppjustert til gjeldende pris for ikke-studenter, samt at du vil bli fakturert mellomlegget fra studentpris til ikke-studentpris. Dette skjer automatisk.

 6.       Jeg er student, men ikke på et studiested tilknyttet SiO, skal jeg fortsatt vise studentbevis?

Svar: Ja, du må vise studentbevis for å opprettholde din studentpris for medlemskapet «Student uten betalt semesteravgift til SiO».

7.       Når er fristen for å vise studentbevis?

Svar: Fristen for å levere dokumentasjon er 31.10.20.

8.       Jeg glemte å vise innen fristen, hva gjør jeg?

Svar: Du kan sende en henvendelse med gyldig dokumentasjon via kontaktskjema merket med: «STUDENTBEVIS».

9.       Jeg har permisjon fra studiestedet mitt, hva skal jeg da gjøre?

Svar: Er du i permisjon fra studier grunnet sykefravær som gjør at du ikke kan trene, kan du søke om å beholde studentpris ved å sende en henvendelse via kontaktskjema. Husk å vedlegge gyldig dokumentasjon fra lege. Henvendelsen merkes med: «STUDENTBEVIS». Dersom permisjonen din ikke gjelder sykefravær, vil du bli etterfakturert. Studentpris er forbeholdt de som betaler semesteravgift.

10.   Jeg kan ikke komme innom fordi jeg er i utlandet. Hvordan får jeg da vist studentbevis?

Svar: Du kan sende en henvendelse via kontaktskjema med kopi av dokumentasjon som tydelig viser navn, periode og studiested. Henvendelsen merkes med: «STUDENTBEVIS»

11.   Jeg er SiO student men har ikke betalt semesteravgift, hva gjør jeg da?

Svar: Noen studiesteder har frivillig betaling av semesteravgift til SiO. Dersom du ønsker å beholde din studentpris, må du kontakte skolen direkte for å få fakturaen og betale semesteravgiften. Når denne er betalt, sender du gyldig dokumentasjon via kontaktskjema og merker emnefeltet med «STUDENTBEVIS».