SiO Athletica har skrevet under avtale med Antidoping Norge om å bli "Rent Senter". Som følge av dette oppdaterer vi medlems- og trivselsvilkårene.

Disse vil tre i kraft fra 1.juli 2019.

Du kan lese de nye medlemsvilkårene her og trivselsreglene her!