Vi har i de siste par årene gjennomført en omfattende oppgradering av Sogn Studentby. Vi har blant annet skapt sosiale møteplasser med hyggelige oppholds- og aktivitetsområder utendørs og innendørs i Sogn Studentby.

Skisser_Sogn

Oppgradering av Sogn Studentby

På uteområdene har vi etablert flere områder med hyggelige sitteplasser og grillmuligheter. Plenområdene er opparbeidet og gangveier har blitt asfaltert og det er lagt kantstein. Det er ny utebelysning i hele studentbyen. Vi har tilrettelagt bedre for gående og syklister med stier og mer sykkelparkering. Samtidig er det gjort grep for å redusere biltrafikk inne på studentbyen.

Det er bygget lesesaler, kollokvierom og aktivitetsrom i Det gule huset, som er våningshuset til gamle Vestre Sogn gård, i hjertet av studentbyen. Aktivitetshuset Amatøren sto også frem i helt ny drakt sommeren 2021.

Alle beboerne har fått postkassen sin i bygget der de bor. Det gamle postboksanlegget i Rolf E. Stenersens allé 34 er bygget om til et nytt, flott og stort fellesvaskeri..

Sogn Studentby ble bygget til OL i 1952 så her er det mye historie. Vi har laget en historisk løype som starter nederst i Jon P. Erliens vei og ender på toppen av området.

Løsningene er basert på innspill vi fikk i en spørreundersøkelse som tidligere er sendt til alle beboerne på Sogn.

Rehabilitering av Jon P. Erliens vei 1B - 13
I slutten av juli 2022 startet vi med oppgraderingsarbeider i Jon P. Erliens vei 1B  - 13. Arbeidene vil hovedsakelig foregå inne i bygget, men kan sporadisk medføre støy. Dette gjelder spesielt i starten i forbindelse med bortkjøring av materialer som blir revet innvendig i bygget. Arbeidene vil vare til sommeren 2023.

Om arbeidene generelt
Arbeidene vil foregå mandag – fredag mellom kl 07.00 – 17.00 og vil periodevis medføre støy.

Byggearbeider i Rolf E. Stenersens alle 26
Sommeren 2023 starter ombyggingsarbeider i REMA 1000 butikken i Rolf E. Stenersens alle 26. Arbeidene vil medføre støy.

Lesesal
Det finnes en lesesal i Rolf E. Stenersens allé 25. Åpningstid er alle dager fra kl. 07-23. Du har automatisk tilgang til lesesalen med adgangskortet ditt.