Vi setter nå i gang med å skape sosiale møteplasser med hyggelige oppholds- og aktivitetsområder utendørs og innendørs i studentbyen. Med denne oppgraderingen ønsker vi å gjøre det enda hyggeligere å være beboer på Sogn! Her følger viktig informasjon om oppgraderingen og om byggeperioden som startet i februar 2020.

Slik blir det på Sogn
På uteområdene vil det blant annet bli etablert flere områder med hyggelige sitteplasser og grillmuligheter. Vi vil tilrettelegge bedre for gående og syklister med stier og mer sykkelparkering. Samtidig gjøres det grep for å redusere biltrafikk inne på studentbyen. Løsningene er basert på innspill vi fikk i en spørreundersøkelse som tidligere er sendt til alle beboerne på Sogn.

Vi vil bygge lesesaler, kollokvierom og aktivitetsrom i våningshuset til gamle Vestre Sogn gård i hjertet av studentbyen. Dette vil stå ferdig til høsten. Vi etablerer postkasser i alle innganger slik at du får posten rett hjem, og legger ned det gamle postboksanlegget i Rolf E. Stenersens allé (RES) 34. Dette skulle vært vil være klart i månedsskiftet mars/april. I det gamle postrommet vil vi bygge et nytt, flott og stort fellesvaskeri som skulle stått ferdig rundt semesterstart til høsten. Begge disse prosjektene er utsatt på ubestemt tid på grunn av koronasituasjonen.

Sogn Studentby ble bygget til OL i 1952 så her er det mye historie. Vi vil lage en historisk løype som starter nederst i Jon P. Erliens vei og ender på toppen av området. Amatøren vil bli pusset opp og det er ennå ikke bestemt hvilke tilbud som kommer der.

Hva skjer i byggeperioden?
Hele studentbyen skal dreneres og det vil medføre mye gravearbeider som periodevis vil medføre en betydelig grad av støy. Vi starter på den øverste delen av studentbyen og forsetter nedover området. 

Det vil være mulig å kjøre bil til byggene i hele byggeperioden. Ved graving rett foran din inngang kan det bli utfordringer ved ut-/innflytting innenfor arbeidstiden. Dersom du opplever dette kan du ta kontakt med de som jobber på stedet og de vil finne løsninger. Graving foran hver inngang vil pågå i en til to dager.

Alle plenområdene skal opparbeides, gangveier skal asfalteres og det skal legges kantstein.

Vi vil opparbeide en historisk rute, ny utebelysning og deler av studentbyen blir enveiskjørt.

Parkering
Flere parkeringsplasser på Sogn blir stengt og du må benytte deg av parkeringsplasser andre steder i studentbyen. Parkeringsplasser, som ikke kan benyttes, stenges av med gjerde/sperrekjetting eller skilt. 

Sykler
Sykler utenfor inngangene må fjernes før dreneringen starter, se datoer under. Da kan du bruke de andre sykkelstativene i studentbyen. Vi vil fjerne sykler som står igjen. 

Prosjektet starter opp med:
Drenering og oppgradering av utearealer rundt Rolf E. Stenersens allé 21-27, 40-48 og 38 A/B vil være ferdig i løpet av juni 2020.

Varsler om støyende arbeider
Arbeidene vil foregå mandag – fredag mellom kl 08.00 – 17.00 og vil periodevis medføre mye støy.

Vi vil komme tilbake med mer info etter hvert. 

Vi ser frem til at Sogn Studentby står ferdig i ny drakt i løpet av 2020 og håper dere vil få glede av de nye uteområdene!