SiOs visjon er å skape en bedre hverdag for alle studenter. Drømmebildet vårt er at Oslo skal bli Norges beste by å studere i.

Med dette utgangspunktet skal SiOs verdier, nær, målrettet og oppfinnsom prege alt SiO gjør og gir til studentene.