Helt siden starten i 1939 har SIO bygget opp kompetanse, relasjoner og tjenester for å sikre studentene lik rett til utdanning. Vi besitter ressurser som gjør videre utvikling og vekst mulig; en sunn økonomi, en ønsket tilstedeværelse på og rundt våre læresteder og en organisasjon med mye relevant kompetanse. Ingen kan studenter bedre enn oss!

Men studentens behov og forventninger endrer seg raskere enn noen gang. Og selv om våre kunder jevnt over er fornøyd med våre tjenester skal vi frem mot 2025 øke kundetilfredsheten betraktelig og alle studenter skal få oppleve at det å tilhøre SiO har verdi.