Ved utgangen av strategiperioden skal studentene ved våre læresteder trives med studentlivet og oppleve at de mestrer studenttilværelsen

For å nå dette målet må flere delmål være oppfylt:

  • Vi må tilby relevante og ønskede tilbud i stadig utvikling

  • Studentene må kjenne godt til tilbudene og de må være lett tilgjengelige

  • Oslo som studentby må ha et bedre studentmiljø

I tillegg skal SiO være miljøvennlig og bærekraftig i produksjon, forbruk og profil.

FOKUSOMRÅDER

Ruste studentene

Studentbyen Oslo

Bærekraftig utvikling