SiO skal tilby tjenester som bidrar til at studentene opplever mestring og trivsel i hverdagen.

Strategiperioden skal være preget av utvikling av eksisterende virksomhet og innovasjon i form av nye konsepter, løsninger og tjenester. Vi skal basere utviklingen på kunnskap om studentenes behov og trender i samfunnet.

 Et særlig fokus er:

  • Førsteårsstudenten og andre studenter som ikke kjenner til SiOs tilbud

  • Differensierte tjenester – opplevd skreddersøm

  • Tilgjengelighet – det skal alltid finnes et lavterskeltilbud

  • Studentmedvirkning. Studentene selv skal være våre viktigste samarbeidspartnere i tjenesteutvikling og -produksjon

Digitalisering skal sette oss i stand til å tilby fremtidsrettede tjenester og forenkle dialogen med studentene. Samtidig vil vi ivareta behovet de har for personlig kontakt.