Over ti prosent av Oslos befolkning er studenter. Med sitt brede kulturtilbud og foreningsliv, mangfold av arbeids- og næringslivsaktører og gode og varierte utdanningstilbud burde Oslo være den ubestridte studenthovedstaden.   

SiO skal styrke Oslos identitet og attraktivitet som studentby ved å samarbeide tett med læresteder og kommunen. Vi skal bidra i campusutvikling og sørge for at det etableres et nytt studenthus i sentrum. 

For å skape studenthovedstaden skal vi bygge videre på de mange fortrinn Oslo allerede har og etablere tilbud og tjenester som gjør at studentene finner seg til rette og trives her.