Vi vil utvikle organisasjonen slik at den enda bedre legger til rette for helhetlig tjenesteutvikling og innovasjon. For å sikre riktig kompetanse vil vi legge vekt på å skape spennende og utviklende arbeidsplasser og attraktive interne karriereveier.