Våre studenter stiller høye krav til oss og forventer at vi inntar en ansvarlig rolle som studentenes egen organisasjon. Ved å prioritere en bærekraftig utvikling skal SiO ha miljøfokus i både produksjon, forbruk og profil. Prioriterte bærekraftsmål vil være mål 4 «God Utdanning», mål 11 «Bærekraftige byer og samfunn», mål 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» og mål 13 «Stoppe klimaendringene».

SiO skal også legge til rette for og inspirere til at kundene våre har et bærekraftig og forsvarlig forbruksmønster.