Studentsamskipnaden SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, og det er viktig at studentene opplever SiO som en innovativ organisasjon som tilbyr gode, tilpassede digitale løsninger som støtter opp under tjenestetilbudet for øvrig.

SiO er nå inne i en svært spennende fase, hvor sentrale IT-systemer blir byttet ut for å utnytte og bygge opp under nye og innovative kundetilpassede løsninger. I denne forbindelse søker vi etter en ny teknologidirektør som vil være svært sentral for å kunne lykkes med de ambisiøse målene som nå er satt. 

Teknologidirektøren vil ha ansvar for å utvikle en offensiv digital strategi for konsernet, og realisere denne sammen med et kompetent team på fem ansatte, samt dyktige partnere. Stillingen vil inneha totalansvaret for applikasjonsutvikling, sikkerhet, og stabil og bærekraftig drift. Videre vil en være ansvarlig for å sikre maksimal verdi på investeringene, og at systemene kontinuerlig utvikles på en fremtidsrettet og kostnadseffektiv måte. Stillingen rapporterer til konsernsjef og inngår i SiOs konsernledelse. 

Stillingens ansvarsområder:

  • Ansvar for å utvikle og implementere SiOs IT-strategiske retning for å møte selskapets strategi og langsiktige mål
  • Identifisere og utvikle et levende økosystem av teknologi og partnere for å sikre bærekraftig utvikling av digitale muligheter og initiativer
  • Fremme nye digitale teknologier og kommunisere den digitale fremtiden og SiOs rolle i den
  • Påse en optimal balanse mellom egen og ekstern kompetanse for å sikre en fremtidig utvikling av plattformen og sikre nødvendige kapabiliteter innen IT
  • Fungere som en pålitelig rådgiver og sparringspartner for ansatte, ledelse og partnere på SiOs digitale reise
  • Ansvarlig for SiOs IT-arkitektur, systemer, SiOs data og bruk av teknologi, og at disse oppleves helhetlige og sømløse
  • Forvaltning og drift av selskapets samlede IT-systemportefølje samt kjøp av tjenester 
  • Sikre at teknologien utnyttes og brukes hensiktsmessig, og til det beste for SiO og deres kunder
  • Budsjettansvar for egen avdeling, egne prosjekter og portefølje av teknologiprosjekter samt bidra til kostnadskontroll i all IT-relatert drift og prosjekter

Vi søker en forretningsdrevet, entusiastisk og strategisk teknologidirektør, med en solid forståelse for arkitektur og digitalisering, og hvordan dette må ses i sammenheng med hverandre. Den rette personen må kunne utfordre det underliggende samt ha et helhetsperspektiv, har erfaring fra utviklings- og strategiarbeid innenfor IT og digitalisering, samt ha kunnskap om gjeldende lov og avtaleverk, herunder GDPR. Aktuelle kandidater må i tillegg ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, da bl.a. utarbeidelse av beslutningsunderlag til styret og konsernledelsen vil være en del av oppgavene.

Det er viktig at den nye teknologidirektøren har lengre erfaring som leder av tekniske miljøer, gjerne fra større komplekse organisasjoner, og vet hva det innebærer å utvikle og realisere kommersielle IT-løsninger som skaper gode kundereiser på brukervennlige digitale flater. Videre er det ønskelig at den rette kandidaten har erfaring fra tyngre transformasjonsprosjekter, enten som konsulent eller gjennomført det i egen organisasjon.

Teknologidirektøren er en tydelig og trygg leder med evne til å inspirere og motivere. Vedkommende er offensiv og utfordrer det bestående, og er opptatt av å oppnå ambisiøse resultater gjennom og sammen med andre. Videre er den rette personen analytisk og evner å sette oppgaver i en helhetlig sammenheng. Man evner å kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen, og opparbeider tillit både internt og eksternt.

SiO har kontorer i Domus Athletica, Trimveien 4 ved Ullevål stadion. Du vil bli del av et mangfoldig og inspirerende arbeidsmiljø med betydelig satsing på innovasjon og digitalisering. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tel. 916 56 104, eller adm. direktør i SiO, Andreas B. Eskelund, tel. 951 86 832. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 16. januar 2023.

 

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2023-01-16
Arbeidssted
Domus Athletica, Trimveien 4, 0372 Oslo