I forbindelse med arbeidet med å realisere et studenthus for alle studenter i Oslo opprettes en prosjektstilling for å sikre kontinuitet og tilstrekkelig kapasitet i prosjektet

 

Prosjektstilling

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning.

Velferdstinget har startet arbeidet med å realisere et studenthus for alle studenter i Oslo. Et forprosjekt ble avsluttet våren 2018 med en beslutning om å gå videre med et hovedprosjekt konkretisert til St. Olavs gate 32.Det er fastsatt et eget mandat for hovedprosjektet og denne fasen skal kartlegge og fastlegge mulige bidragsytere og forutsetninger for å kunne erverve eiendommen og sikre finansiering av drift av bygget.

Intern organisering og aktivitetsplan ligger utenfor denne fasen av prosjektets mandat.

For å sikre kontinuitet og tilstrekkelig kapasitet i prosjektet er det besluttet å opprette  50% stilling som:

Prosjektmedarbeider

 

Velferdstingetets arbeidsutvalg er prosjekteier. Prosjektmedarbeider rapporterer til en egen styringsgruppe for prosjektet.

Stillingen er knyttet til prosjektets mandatperiode som foreløpig er fastsatte fram til 1. april 2019.

SiO vil være formell arbeidsgiver og administrativt vil stillingsinnehaver inngå i den organisatoriske enheten SiO Foreninger.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper vil være:

  • Erfaring med prosjektarbeid/utredningsoppgaver
  • God kunnskap om de politiske prosessene, beslutningsstrukturen i Velferdstinget, SiO og tilknyttede utdanningsinstitusjoner
  • Dokumentert engasjement for sosialt og kulturelt miljø for studentene i Oslo
  • Erfaring fra foreningsliv/politiske beslutningsprosesser
  • Erfaring med presentasjon av saker i offentlige sammenhenger, for beslutningstakere

Stillingen kan, under gitte forutsetninger, deles av flere personer

Lønn etter avtale

Søknadsfrist 1/8 med snarlig tiltredelse

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Trond Bakke, SiO, telefon 40204001,

Søknad med vedlegg sendes til: trond.bakke@sio.no

 

 

   

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2018-08-01
Arbeidssted