Vil du være med å levere tjenester for en evig ung målgruppe? Vi søker nå etter en Service Delivery Manager.

SiO gjør studentlivet bedre for studenter i Oslo. Vi er en organisasjon for studenter, og som Norges eldste og største studentsamskipnad er vår visjon å skape en bedre hverdag for alle studenter. Vi drifter nesten 9000 studentboliger og bygger stadig flere, har en fantastisk helsetjeneste med bl.a. Norges største fastlegekontor, 530 barnehageplasser, 6 treningssentre, herunder Norges største, serverer mat og drikke til studenter fra 41 kafeer eller spisesteder og omsetter for over 1 milliard. Vi ønsker med dette brede tilbud å gjøre Oslo til Norges beste by å studere i.

Som Service Delivery Manager vil du få en sentral nøkkelrolle i vår organisasjon. Du vil være en brobygger mellom forretning og våre driftsleverandører. Du er sparringspartner for tjenesteområdene, legger til rette for økt effektivitet slik at de lykkes med sine leveranser. Du bidrar i nye utviklingsprosjekter og sørger for målrettede samhandlingsprosesser.

Vi har gode samarbeidspartnere som leverer ulike tjenester, og som skal gi oss støtte på det operative så organisasjonen kan fokusere på. Vi ønsker å styrke og løfte samarbeidet, sikre at de rette tjenestene blir levert til rett tid og at vi har effektiv oppfølging og samhandlingsprosesser på tvers.

Du blir en del av en liten og kompetent IT avdeling, bestående av fem ansatte, med faglig tyngde og stor takhøyde. Du vil være vår rådgiver innenfor drift av løsninger og plattform, og sammen jobber vi kontinuerlig for å finne de beste løsningene som passer til våre tjenester. For å lykkes i rollen er kommunikasjon og struktur viktig. Du må se det store bildet, og samtidig ivareta at detaljene er på plass. En vesentlig del av arbeidet vil bestå av tett og konstruktivt samarbeid med våre leverandører, for å sikre leveransene, følge opp kostnadene og ivareta at endringer blir gjennomført i henhold til prosess og prosedyrer. Det forventes at du kan håndtere ITIL rammeverket, og er trygg og tydelig i leverandørstyringen. Du skal drive kontinuerlig leverandørutvikling og utarbeide gode IT-prosesser i samarbeid med teamet.

Vi tenker at dette blir dine hovedarbeidsoppgaver:

 • Kontinuerlig forbedre samhandlingsprosesser (incident, change, problem, release) med våre leverandører    
 • Videreutvikle struktur og rammeverk for oppfølging av IT-leverandører
 • Evaluere levert tjenestekvalitet og iverksette tiltak
 • Være en proaktiv rådgiver for tjenesteområdene og stab for å finne gode løsninger for deres behov innen drift, forvaltning og plattform
 • Ansvar for avtaler og budsjettoppfølging

Vi tilbyr:

 • Være en del av et lite kompetent team der setter faglighet høyt. Du vil bli eksponert for en stor bredde, men også mulighet til å sertifisere deg og spisse deg på.
 • Muligheten til å gi studenter enda bedre forutsetninger for å lykkes med studiene
 • Et godt arbeidsmiljø i en stor organisasjon der driver med mye spennende
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Rimelige treningsmuligheter i SiO Athletica sine treningssentre
 • Firmahytter på Hafjell

Vi ser for oss at du er en proaktiv ressurs, med god struktur og solid erfaring fra større IT driftsmiljøer, gjerne i skyen. Vi tror du har et sterkt ønske om å lykkes som lag og vil bidra til gode løsninger og resultater. Vi forventer at du vil ta initiativ og aktivt være med å digitalisere SiOs tjenester for å gjøre hverdagen lettere for alle sluttbrukere. Vi gleder oss til å høre hvilke komplekse miljøer du har erfaring fra og vi gleder oss til å fortelle om vårt tjenestetilbud som minner om en liten kommune.

Hos oss i SiO verdsetter vi lojalitet og gode samarbeidsevner, kombinert med evne til å jobbe selvstendig. I en hektisk arbeidshverdag er du god på å prioritere og opprettholde en strukturert arbeidsform, samtidig som du ivaretar fremdrift.

Dersom du har lyst å bidra inn i en organisasjon med høye ambisjoner vil vi gjerne høre fra deg!
Du er velkommen til å kontakte våre rådgivere i Dfind, Lisa Pahapill og Jacob Bruun på hhv 412 29 987/ 921 33 989 eller på epost:  lisa@dfind.no, jacob@dfind.no  

Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i,gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca. 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2021-11-04
Arbeidssted