SiO Helse søker en systematisk, omgjengelig og initiativrik seksjonsleder til nyopprettet Seksjon for fellestjenester i SiO Helse.

SiO Helse har virksomhet på Blindern, BI Nydalen og i Oslo sentrum. Vi har et bredt tilbud fordelt på fagområdene psykisk helse, allmennpraksis (fastlegeordning), tannhelse og rådgivning.

Vi søker en systematisk, omgjengelig og initiativrik seksjonsleder til nyopprettet Seksjon for fellestjenester i SiO Helse. Seksjonsleder har ansvar for driften av sentrene i SiO Helse, herunder telefonmottak, resepsjon, laboratorie og kliniske støttetjenester. Stillingen innebærer personal-, økonomi- og driftsansvar, og inngår i direktørens ledergruppe.

Den rette kandidaten er serviceinnstilt både overfor kolleger og studenter, har gode samarbeidsevner og trives i et travelt miljø. Du er tydelig, fleksibel og en god organisator.  Du ser helheten, evner å prioritere og vet hva som er viktig. Praktisk IT-kompetanse er en forutsetning.

Stillingen krever utdanning på bachelornivå innen f. eks. økonomi eller administrasjon. 

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling med konkurransedyktige betingelser i et hyggelig og bredt fagmiljø. SiO har en viktig samfunnsoppdrag og studentene er en spennende målgruppe.

Arbeidssted vil bli både Sentrum og Blindern.

Tiltredelse etter avtale.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Direktør for SiO Helse, Trond Morten Trondsen mob:

90555712.  Søknad og CV sendes pr mail til trond.morten.trondsen@sio.no  innen 25. september 2018.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) leverer velferdstjenester til 70 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8.500 studentboliger, barnehager, ca. 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 500 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,2 milliarder kroner. www.sio.no

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2018-09-25
Arbeidssted
SiO Helse Sentrum og Blindern