SiO Helse søker psykologspesialist til 1-års engasjement i 100% stilling

 

Stillingen vil være tilknyttet fagmiljøet i SiO Helse, men vil noen dager i uken ha kontorplass ved et av våre studiesteder. Dette er en spennende pilot for å finne gode tilbud og samarbeidsarenaer med studiestedene til beste for studentene. Seksjon Psykisk helse har et bredt og godt fagmiljø som består av psykologspesialister, psykologer, psykiatere og psykomotoriske fysioterapeuter. Seksjonen har kontorer på Blindern og i Holbergsgate i Oslo sentrum.

Vi søker:

  • Psykologspesialist eller psykolog i spesialiseringsløp med klinisk erfaring som kan utføre individuelle korttidsterapiforløp og avklaringssamtaler, veiledning, kurs- og gruppedrift
  • En trygg og faglig engasjert behandler med stor arbeidskapasitet, godt humør og som trives med høyt arbeidstempo
  • Deg som trives med å jobbe helsefremmende og forebyggende og som bidrar med innovative løsninger for å utvikle og forbedre våre tjenester og som synes det er særlig meningsfullt å jobbe med studenter som målgruppe
  • En som har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra i SiOs utviklingsarbeid, tverrfaglige prosesser, samarbeid med lærestedene og som gjør sitt for å skape et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

  • Et kompetent og aktivt fagmiljø i stadig utvikling for å bedre vårt psykiske helsetilbud og ta i bruk nye måter å jobbe på
  • Bredt og godt tverrfaglig samarbeid mellom våre faggrupper og seksjoner for et helhetlig tilbud til studentene
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter avtale
  • Rimelig trening Athletica
  • Firmahytter på Hafjell

Søknadsfrist:  20.08.2021
Oppstart: Snarest 

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med leder for SiO Psykisk helse/psykologspesialist Anne Karin Mullally på telefon: 920 69 287


Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) leverer tjenester til 72 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiO’s tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer 9000 studentboliger, 11 barnehager, 40 serveringssteder, 3 helsesentre og 6 treningssentre med et bredt tilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 550 medarbeidere og en omsetning på mer enn 1,2 milliarder kroner.

SiO Helse SiO Helse har i underkant av 100 ansatte og fire seksjoner; Psykisk helse, Rådgivning, Allmennlegetjenesten og Tannlege. Tilbudet er fordelt på tre lokasjoner, Blindern, Sentrum og BI.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2021-08-20
Arbeidssted