Psykiaterstillingen inngår i teamet ved Psykisk helse seksjonen i SiO Helse. Seksjonen har psykologer, psykiatere, sosionom og psykomotoriske fysioterapeuter. SiO Helse har behandlere på Blindern og i sentrum.

Psykiaterstillingen inngår i teamet ved Psykisk helse seksjonen i SiO Helse. Seksjonen har psykologer, psykiatere, sosionom og psykomotoriske fysioterapeuter. SiO Helse har behandlere på Blindern og i sentrum.
 
Vi søker:
Psykiater til poliklinisk utredning og behandling, samt utadrettet og forebyggende virksomhet. Du er interessert i korttidsterapi, men kunne også tenke deg å jobbe utadrettet og forebyggende. Interesse for digitalisering og kursvirksomhet er en fordel. Vi søker deg som er trygg, faglig engasjert og liker å møte mange pasienter. Vi ønsker oss en psykiater som er interessert i diagnostikk, dokumentasjon, avklaringssamtaler og har gode samarbeidsevner.
Det er også aktuelt å vurdere LIS som snart er i mål med spesialiteten.
 
Personlig egenhet vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr:
Et kompetent og aktivt fagmiljø. Seksjonen er kjennetegnet ved at det er en høy andel spesialister. Vi har bred tverrfaglig kompetanse og vektlegger samarbeidet mellom våre faggrupper og seksjoner for et godt helhetlig tilbud til studentene. Andre oppgaver innenfor seksjonens til en hver tid gjeldende ansvarsområde kan tilfalle stillingen.
Gjennom blant annet vår nasjonale undersøkelse SHoT, vet vi at overgangsproblematikk knyttet til studietiden
kan gi seg utslag i psykiske symptomplager, og at dette forekommer langt hyppigere hos studenter enn
andre jevnaldrende. Vårt oppdrag er å hjelpe studentene til gjennomføring av studier og bedret funksjon i studietilværelsen. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter avtale. Som psykiater vil du opptjene rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5 år.

Søknaden sendes innen 1. april til: 

yasmin.iqbal@sio.no 

Har du spørsmål om stillingen?
 
Yasmin Sofia Iqbal, Seksjonsleder/ psykologspesialist
yasmin.iqbal@sio.no
 
Kjersti Holgersen, Psykiater
Kjersti.Holgersen@sio.no
Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2019-04-01
Arbeidssted
Problemveien 9, 0313 OSLO