Vi søker en omgjengelig, driftig og proaktiv prosjektmedarbeider til å tilrettelegge for arbeidet i forbindelse med SHoT.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet SiO, men rapporterer til styringsgruppen for SHoT. Prosjektstillingen er midlertidig ut 2022 da den er knyttet til gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.

Sentrale oppgaver er:

 • Forberedelse og oppfølging av styringsgruppemøter
 • Løpende dialog med styringsgruppeleder på innkomne saker og oppfølging-/forberedelse av styringsgruppemøter
 • Avtale- og deltagelse på møter med samarbeidspartnere sammen med styringsgruppeleder eller andre fra styringsgruppen
 • Oppfølging og påminnelser knyttet til prosjektplanen frem mot SHoT 2022
 • Etablere elektronisk arkiv for arbeidet til styringsgruppen. Tilrettelegge for effektiv struktur og følge opp dette
 • Videreutvikle nettsiden studenthelse.no med bistand fra Bouvet
 • Utarbeide nyhetsbrev og utsendelse av dette til samarbeidsaktører og andre
 • Følge opp referansegruppearbeidet
 • Oppfølging av nettsider  
 • Besvare forespørsler/ henvendelser
 • Økonomioppfølging/rapportering
 • Søknader/rapportering til bl.a. Helsedirektoratet

Vi søker deg med engasjement og innsikt i den samfunnssektoren SiO er en del av. Høyere utdanning/i utdanningsløp er en forutsetning. Stillingen krever god kunnskap om politiske prosesser, strategisk blikk og evne til å finne handlingsrom. Du jobber selvstendig, strukturert og har gode samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr et dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø, samt høy grad av fleksibilitet.

Arbeidssted vil være Domus Athletica, Trimveien 4. Lønn og arbeidstid etter nærmere avtale. Tiltredelse ca. 1. juni 2020.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til leder av styringsgruppen Kari Jussie Lønning, epost: kjussie@online.no. Søknad med cv sendes snarest mulig og innen 1.april til torgunn.kveberg@sio.no


Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.
Undersøkelsen er nasjonal og blir utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO og Sammen. Det er nedsatt en styringsgruppe for arbeidet. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, neste gang i 2022.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2020-04-01
Arbeidssted
Domus Athletica