Samfunnskontaktavdelingen driver med politikkutvikling og påvirkning lokalt/nasjonalt innen alle samskipnadenes virksomhetsområder. Avdelingen fungerer som sekretariat for Samskipnadsrådet, som er samarbeidsorganet for landets studentsamskipnader.

Som politisk rådgiver jobber man med politikkutvikling og påvirkning, gjennom bl.a. kunnskapsinnhenting, forfatte høringssvar o.l. og møter med lokale/nasjonale myndigheter. Politisk rådgiver har en sentral rolle i å arrangere Boligmøtet og Samskipnadsmøtet (årsmøte) for Samskipnadsrådet. Politisk rådgiver bistår også med noe kommunikasjonsarbeid, bl.a. med å holde nettsiden oppdatert om SiOs boligprosjekter og SiOs Twitter-konto.

Stillingen er midlertidig på 1 år, med mulighet for forlengelse. Stillingsprosenten er mellom 50-100 % etter nærmere avtale. 

Kvalifikasjoner

  • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå
  • Forståelse for/erfaring fra lokal-, nasjonal og/eller studentpolitikk vil være en fordel
  • Erfaring med å arrangere konferanser/årsmøter 

Personlige egenskaper

  • Lagspiller som også har evne til å arbeide selvstendig
  • Strukturert og systematisk
  • Strategisk blikk og evne til å finne handlingsrom

 SiO tilbyr

  • Et dynamisk, hyggelig og godt arbeidsmiljø med korte beslutningsveier
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Arbeidssted i lyse og trivelige lokaler på Domus Athletica i Trimveien 4, Gaustadbekkdalen i Oslo  

 

Søknadsfrist snarest og senest 8. august 2018. Søknad sendes naomi.ichihara.rokkum@sio.no.

Tiltredelse snarest mulig.


Spørsmål om stillingen kan rettes til seniorrådgiver Naomi Ichihara Røkkum, mob: 470 19 560.

 

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2018-08-08
Arbeidssted
Domus Athletica