SiO Barnehage Almelia har en 100 % fast stilling og et vikariat, 100 % stilling, begge fra januar 2018. SiO Barnehage Eilert Sundt har et vikariat, 100 % stilling, fra mars 2018.

SiO Barnehage Almelia har en 100 % fast stilling og et vikariat, 100 % stilling, begge fra januar 2018.

SiO Barnehage Almelia har 4 avdelinger og ligger på Sogn Studentby. Barnehagen har 14  ansatte og 54 barn i alderen 8 måneder til 6 år.

SiO Barnehage Eilert Sundt har et vikariat, 100 % stilling, fra mars 2018.

SiO Barnehage Eilert Sundt har 6 avdelinger og ligger på Blindern. Barnehagen har 6 avdelinger med 20 ansatte og 73 barn i alderen 8 måneder til 6 år.

Vikariatene er for et år, med mulighet for forlengelse.

Vi søker deg som:

  • Er barnehagelærer
  • Kan tilrettelegge for barns mestring og utvikling i trygge omgivelser i samarbeid med foreldrene
  • Kan bidra aktivt til et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som preges av humor, åpenhet, tillit og respekt
  • Er en pådriver i arbeidet med å skape en god barnehage med høy brukertilfredshet
  • Er med på å bygge et godt team i barnehagen og ser helheten i SiO
  • Er en relasjonsbygger som brenner for den gode og trygge barnehagen
  • Har gjennomføringsevne og oversikt
  • Er en god rollemodell

Som pedagogisk leder vil du være med i barnehagens lederteam. 

Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til styrer i SiO Barnehage Almelia Bettine Forsberg, eller styrere i SiO Barnehage Eielert Sundt Bente Andersen.

Søknad med CV sendes: bettine.forsberg@sio.no  eller bente.andersen@sio.no  

Om arbeidsgiveren
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) leverer velferdstjenester til nærmere 65 000 studenter ved UiO, HiOA, BI og 23 andre høyskoler. SiO har ca. 600 ansatte og en omsetning på 1,1 MRD NOK. SiOs visjon er Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter Med verdiene Nær, målrettet og oppfinnsom skal SiO Barnehages ansatte være tydelige i hvordan rollen utføres i arbeide med barna og i møte med foreldre, kollegaer, og medarbeidere. For mer informasjon, se www.sio.no.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2017-12-15
Arbeidssted

Finn-kode
108275971