Vi søker etter en dyktig områdeleder for våre fem serveringssteder tilknyttet 5 ulike høyskoler i Oslo.

Vi søker etter en dyktig områdeleder for våre fem serveringssteder tilknyttet 5 ulike høyskoler i Oslo.  
Stillingen er et vikariat frem til og med 31. desember 2017.

Som områdeleder har du en spennende og utviklende stilling i et godt arbeidsmiljø der du er aktivt med og skaper en bedre hverdag for alle våre studenter. Områdeleder skal lede driften i kafeene i egen portefølje til det beste for studenter, lærested og medarbeidere. Studentene skal tilbys et godt tilbud og gode opplevelser i hverdagen, slik at SiO Mat og Drikke sine serveringssteder blir et naturlig førstevalg. Områdeleder skal være primærkontakt for sin portefølje og skal sikre at konsept og kvalitet, rutiner, regler og prosedyrer gjennomføres i henhold til SiO Mat og Drikkes standard, herunder de økonomiske og kvalitative KPIer som avdelingene blir målt på. SiO Mat og Drikke er inne i en spennende periode med ny organisering og områdeleder vil få ansvar for å implementere og å fasilitere ny ledelsesstruktur og systemdrift på sine serveringssteder.

Våre forventninger til deg
Det forventes en inkluderende og involverende lederstil der du som leder klarer å forankre prosesser og mål i ditt team. Det innebær at du sørger for nødvendig informasjon til dine medarbeidere, sikrer at alle er involvert og ser hvilken rolle og betydning de har for den helhetlige driften. Det forventes at du er tydelig i kommunikasjonen, viser fasthet og handlekraft i din utøvelse av lederrollen og at du skaffer nødvendige verktøy for å sikre struktur og fremdrift. Det forventes at du bidrar til et godt samarbeid på tvers i organisasjonen.

Ønskede personlige egenskaper og kompetanse:

 • Ambisiøs og målrettet
 • Kreativ og med en positiv innstilling
 • Evne til å motivere andre
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Både strategisk forståelse og operativ gjennomføringsevne
 • Strukturert og systemorientert med operativ tilnærming
 • Erfaring fra å lede, utvikle og drive gode lederteam- vant til å lede ledere
 • Erfaring fra endringsledelse, og med å bygge sterk vinnerkultur

Utdannelse

 • Fullført videregående utdannelse er et krav
 • Gjerne høyere utdannelse innen økonomi, markedsføring eller service-/varehandel, men relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • God kjennskap til Office-programmer
 • Det er en fordel om søker har bestått Etablerer- og kunnskapsprøven

Jobberfaring

 • Minimum 5 års dokumentert erfaring fra operativ ledelse i servicebransjen og med god kjennskap til restaurant-, kantine- og/eller kjededrift. Gjerne med erfaring fra tilsvarende stilling i samme eller annen bransje

Sertifikater/godkjenninger   

 • Førerkort Klasse B

Språk   

 • Norsk
 • Engelsk

Arbeidsoppgaver:

 • Være kontaktpunkt for sin portefølje mot SMD, utdanningsinstitusjonenes kontaktpersoner, brukergrupper, leverandører og andre interessenter
 • Bistå avdelingsledere og øvrige ansatte på serveringsstedene med å gjennomføre god drift etter konseptets standarder og med god økonomi-/ressursstyring
 • Områdeleder skal være sine avdelingslederes nærmeste motivator og støttespiller, og sørge for at de har nødvendig opplæring, ressurser, holdninger og adferd som skal til for å drifte avdelingene optimalt
 • Iverksette og sikre gjennomføring av tiltak der avdelinger ikke opprettholder definert standard
 • Synliggjøre og realisere avdelingenes forbedringspotensial
 • Samt andre arbeidsoppgaver som faller naturlig inn under stillingen

Vi tilbyr:

 • Et 100 % engasjement ut året, med muligheter for forlengelse
 • En spennende mulighet for en utviklende stilling for den rette kandidaten
 • En arbeidsplass med en ung og meget spennende kundegruppe – våre studenter
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i en spennende organisasjon
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi ønsker at du som er interessert i stillingen sender CV og en kortfattet søknad på mail til smd@sio.no, merkes "Søknad vikarierende områdeleder".
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til driftsansvarlig Ida Austlid på mail iaustlid@sio.no
 
Søknadsfrist er 31. juli 2017 - Tiltredelse snarest.

Om arbeidsgiveren

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon for studenter i Oslo og Akershus. SiO Mat og Drikke AS er den eldste av de forretningsmessige avdelingene i SiO og driver 40 serveringssteder med til sammen 7 000 sitteplasser. Vi serverer mat og drikke til studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges idrettshøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultet og Norges veterinærhøgskole.

Vår forretningsidé er å være studentenes førstevalg på mat og drikke. SiO Mat og Drikke har medarbeidere med fokus på god service, et godt tilbud og en hyggelig atmosfære.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2017-07-31
Arbeidssted
Blindern, Oslo
Finn-kode
99182355