SiO Helse søker en helhetstenkende, initiativrik leder som «tenker utenfor boksen» og ser muligheter til nyopprettet seksjon.

SiO Helse har virksomhet på Blindern, BI Nydalen og i Oslo sentrum. Vi har et bredt tilbud fordelt på fagområdene psykisk helse, allmennpraksis (fastlegeordning), tannhelse og rådgivning.

Vi søker en helhetstenkende, initiativrik leder som «tenker utenfor boksen» og ser muligheter.  Den nye seksjonen skal drive utadrettet virksomhet, innovasjon og helsefremmende arbeid. Arbeidsoppgaver vil være å etablere og utvikle seksjonen til å bli en spydspiss i arbeidet for studentenes mestring, utvikling av tjenestetilbudet i SiO Helse og kontakten med interne og eksterne samarbeidspartnere. Stillingen innebærer personalansvar og inngår i direktørens ledergruppe.

Den rette kandidaten er samarbeidsorientert lagspiller som evner å få med mennesker på endring og inspirerer til utvikling. Du skaper relasjoner og bygger nettverk for å finne gode løsninger til beste for studentene. Du er systematisk, målorientert, ser helheten i tilbudet. Du er opptatt av kontinuerlig forbedring og de mulighetene som kommer gjennom nye løsninger og behandlingsformer. 

Stillingen krever helsefaglig utdanning på masternivå og relevant ledererfaring.    

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling med konkurransedyktige betingelser i et hyggelig og bredt fagmiljø. SiO har en viktig samfunnsoppdrag og studentene er en spennende målgruppe.

Arbeidssted vil bli både Sentrum og Blindern.

Tiltredelse etter avtale.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Direktør for SiO Helse, Trond Morten Trondsen mob:

90555712. Søknad og CV sendes pr mail til trond.morten.trondsen@sio.no innen 25. september 2018.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) leverer velferdstjenester til 70 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8.500 studentboliger, barnehager, ca. 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 500 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,2 milliarder kroner. www.sio.no

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2018-09-25
Arbeidssted
SiO Helse Sentrum og Blindern