Vil du gi studentene bedre forutsetninger for å lykkes? SiO Foreninger søker kursholdere med erfaring fra foreningsmiljøet i Oslo.

Studentforeningene har stor betydning for studentenes trivsel og mestring av studenttilværelsen. Høy kompetanse i studentforeningene sikrer levedyktige foreninger som bidrar til gode hverdager. Kursene er en sentral og etterspurt del av SiO Foreningers kursportefølje for studentforeninger.

Kurset «Økonomi for små foreninger» Kurset gir deltakerne kunnskap om grunnleggende bedriftsøkonomiske prinsipper; å sette opp et budsjett, å føre regnskap, og å lage gode rutiner for en ryddig økonomi. Kurset har elementer av både forelesning og oppgaveløsning med pauser underveis. Deltakerne får også en praktisk innføring i SiO Foreningers Mal for å sette opp regnskap. De får starte en regnskapsperiode, føre bilag, avstemme regnskapet og avsluttet en regnskapsperiode, alt skjer i denne malen. Kursene holdes av to kursholdere som i utgangspunktet holder kursene sammen, men som ved sykdom kan holde kursene hver for seg og som fungerer som faglig og teknisk støtte for hverandre på digitale kurs. Kurset holdes på kveldstid 6-7 ganger per semester og varer ca. 3,5 timer.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Et brennende engasjement for studentfrivillighet
  • God faglig forståelse for økonomiarbeid
  • Utdannelse i regnskap/økonomi, eller erfaring med regnskapsarbeid på annen måte
  • God kjennskap til excel
  • Erfaring med regnskapsarbeid fra foreningsmiljøet i Oslo
  • Gjerne styreerfaring fra en studentforening/organisasjon
  • Samarbeidsevne
  • God muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Det er positivt om du har deltatt på kurset, men ikke et krav.

Kursform og arbeidssted
Dette siste halve året har kursene blitt holdt digitalt, og det er ønskelig å fortsette å holde noen kurs digitalt også senere. Kursholderen må derfor være komfortabel med å holde både digitale kurs og kurs i klasserom.

Kursene i klasserom holdes på læresteder i Oslo, primært i SiOs kursrom på Blindern. Digitale kurs kan holdes hjemmefra eller i SiOs lokaler. Vi tilbyr Du får nyttig erfaring og god mulighet til å styrke foreningsmiljøet som helhet. Vi tilbyr et hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø i møte med engasjerte og nysgjerrige studenter. 

Arbeidstid:
6-7 kvelder i semesteret, samt 1-2 kvelder opplæring/forberedelse.

Lønn:
Etter avtale.

Oppstart:
Ønsket oppstart er starten av mai 2021. Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med leder Mike Fürstenberg på 917 32 915 / mike.furstenberg@sio.no

Søknadsfrist: onsdag 25.04.2021

Send kortfattet søknad, CV og viktige vitnemål og attester til mike.furstenberg@sio.no. Merk e-posten «Søknad kursholder Økonomi for små foreninger».

 

Om SiO Foreninger
SiO Foreninger er Studentsamskipnaden SiOs kompetansesenter for studentforeninger.

Ved SiOs medlemsinstitusjoner finnes det over 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer. SiO Foreninger bidrar til et godt læringsmiljø ved å legge til rette for studentforeninger og frivillige studentaktiviteter.

SiO Foreningers målgrupper er både studentforeninger, enkeltstudenter og utdanningsinstitusjonene. Våre hovedoppgaver er å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for frivillige studentaktiviteter og studentengasjement. Vi skal støtte opp om og være med å utvikle studentforeninger og vi skal bidra til at den enkelte student kjenner til det aktivitetstilbudet som eksisterer.

En viktig del av arbeidet vårt er kurs for aktive i studentforeninger. Vi holder kurs i økonomi, ledelse, markedsføring, grafisk design og rekruttering. Kursene er gratis og åpne for alle aktive i studentforeninger i Oslo. Alle våre kursholdere har relevant erfaring fra foreningsmiljøet.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2021-05-10
Arbeidssted