Kan du trå til i hektiske perioder? Vi søker etter deg som ønsker en ekstrajobb som kundebehandler i SiO Bolig.

Vi har to avdelinger som arbeider ut mot våre kunder – studentene i Oslo. Den ene avdelingen er Kundeservice som er vår 1.linje og mottar henvendelser fra kunder på telefon, i skranke, på epost og Facebook. Oppgavene består av å svare på henvendelser, bistå med inn- og utflytting, etc.

Boligservice fungerer som en 2. linje og håndterer et bredt spekter av henvendelser og problemstillinger som ikke kan håndteres i førstelinje. Det er tett samarbeid mellom de to avdelingene. Vi har mye kontakt med kundene og kundetilfredshet er et sentralt mål for oss.

Oppgavene i de to avdelingene kan være: 

 • Besvare henvendelser fra kunder
 • Produsere studentkort og ansattkort
 • Bistå kunder som skal flytte inn/ut
 • Behandling og oppfølging av henvendelser fra kunder, herunder saker som ligger i vårt FDV-system hvor kunder melder inn feil og mangler i boligene sine
 • Saksbehandling, herunder behandling av klager og håndtering av reklamasjonssaker
 • Oppfølging av kunder i forbindelse med avvik ved inn- og utflytting
 • Oppfølging av kunder dersom det skulle oppstå skader i boligen
 • Fakturering
 • Annet administrativ arbeid, blant annet følge opp i våre systemer at boliger blir klare til innflytting

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utpreget kundeorientering
 • Erfaring med saksbehandling og administrativt arbeid
 • Være vant til å arbeide med ulike datasystemer
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Erfaring med boligutleie er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til husleieloven og håndtering av kontrakter er en fordel, men ikke et krav
 • Være god til å samarbeide med andre og yte service internt
 • Opptre rolig i stressede situasjoner
 • Jobbe effektivt, løsningsorientert og selvstendig
 • Fleksibel med hensyn til arbeidstid

Arbeidstid

Du vil bli kontaktet for oppdrag ved behov, dette vil vi i stor grad kunne planlegge inntil seks uker om gangen.  Arbeidstiden vil stort sett være på dagtid på hverdager, to - tre dager i uken. Helgearbeid kan være aktuelt en sjelden gang. Dette er det først og fremst behov for om sommeren og tidlig på høsten, i forbindelse med jul og nyttår, i januar, samt ved ferieavvikling i avdelingen. Stillingen kan passe fint for en student med en fleksibel studiehverdag.  

Vi jobber etter verdiene nær, målrettet og oppfinnsom og det er viktig at du kan identifisere deg med disse. I SiO Bolig vil du ha en hektisk og innholdsrik arbeidsdag.

Vi arbeider etter Lean-metodikk og kontinuerlig forbedring er sentralt hos oss. Du arbeider sammen med andre positive og serviceinnstilte mennesker og du vil jobbe med studentene, som kanskje er landets mest spennende målgruppe.

Lønn etter avtale. Søknadsfrist: snarest

Interessert?
Send søknad og CV via stillingsannonsen på Finn.


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 74 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca. 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner.

Å jobbe i SiO er variert og engasjerende. Vi jobber for en bedre studenthverdag med flere virksomhetsområder og muligheter på tvers.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist

Arbeidssted