SiO Barnehage har ledige stillinger for fagarbeidere/assistenter, 40% på SiO Barnehage Sogn fra januar 2020 og 100% stilling fra 1. desember på Almelia.

SiO Barnehage har ledige stillinger for fagarbeidere/assistenter; 40% på SiO Barnehage Sogn fra januar 2020 og 100% stilling fra 1. desember på SiO Barnehage Almelia.

SiO sin visjon er «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Med verdiene Nær, Målrettet og Oppfinnsom skal de ansatte være tydelige i hvordan rollen utføres i arbeid med barna og i møte med foreldre, kollegaer og medarbeidere.

Vi ønsker oss medarbeidere som:

  • Bidrar til et arbeidsmiljø preget av humor, åpenhet, tillit og respekt
  • Er presise og pålitelige
  • Tar ansvar
  • Er engasjert i arbeidet
  • Alltid barna i fokus
  • Er endringsvillige

Søknad med CV sendes til Styrer for SiO Barnehage Sogn, eller SiO Barnehage Almelia.

For stillingen i Sogn: Kirsti Eriksen, tlf.: 40200024,mailadr.: kirsti.eriksen@sio.no

For stillingen i Almelia: Bettine Forsberg,tlf.: 40200026,mailadr.: bettine.forsberg@sio.no

Søknadsfrist: snarest

Se mer info om våre barnehager her.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist

Arbeidssted
Sogn, Oslo