Ønsker du å bidra til at SiO etablerer bedre energi og VVS løsninger?

SiO har høye ambisjoner innenfor bærekraft og vi søker nå etter en ny medarbeider som kan bidra til at vi når målene innenfor energi og VVS. I SiO bidrar Eiendomsavdelingen gjennom god forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer til at studentene har et bredt treningstilbud, attraktive boliger og gode barnehager. Som Fagansvarlig VVS vil du være ansvarlig for drift og å sikre leveranser til alle våre leietakere. Du vil ha et særskilt ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av SiOs Energi- strategi. Dette vil innebære både forbedring og implementering av rutiner, rapportering og oppfølging av leverandører.

Andre sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Ansvar for optimal drift av VVS-tekniske installasjoner, herunder oppfølging av driftsinformasjon og avvikshåndtering
  • Ansvar for optimalisering av energiforbruk i drift av SiO eiendommer
  • Beslutte og lede utbedringer fra leverandører
  • Fasilitere og velge leverandører innenfor fagområdet sammen med innkjøpsavdelingen
  • Optimalisere leverandørbasen og sikre at SiO prioriteres
  • Rådgivende funksjon for SiOs byggeprosjekter herunder vurdering av prosjekterte løsninger

Vi ser etter deg som liker mennesker, lett oppnår kontakt og bygger gode relasjoner. Du skaper tillit og engasjement, og dine kunder og kollegaer beskriver deg som troverdig og dyktig. Som Fagansvarlig VVS vil du jobbe tett sammen med andre avdelinger i SiO, og dine bidrag og kompetanse vil være viktig for videre utvikling av SiOs eiendomsdrift. Du er strukturert, initiativrik og har en sterk gjennomføringsevne.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant høyere utdanning (fortrinnsvis masternivå) med bakgrunn fra VVS-tekniske fag
  • Erfaring fra operativ eiendoms-/bygg drift, rådgiver- eller entreprenør
  • God økonomisk forståelse
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

SiO ønsker medarbeidere som både løser operative utfordringer og sikrer oppnåelse av strategiske mål. Vi ser etter en lagspiller som ser muligheter og kan bidra til å bygge et sterkt lag hvor medarbeidere trives og utvikles. SiO tilbyr en attraktiv arbeidsplass i lyse og trivelige lokaler i Domus Athletica, sentralt ved Ullevål Stadion. Vi er en organisasjon som ivaretar et viktig samfunnsoppdrag og vi kjennetegnes av et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med korte beslutningsveier og tett samarbeid med ledelsen.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved André Haaland, tlf. 970 77 785 eller Anna Reiersen, tlf. 960 49 016. Vis interesse for stillingen ved å registrere din CV under søk eller via annonsen på www.head4more.com så snart som mulig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor SiO.

Om arbeidsgiveren

Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist

Arbeidssted
Domus Athletica