SiO Foreninger søker etter en person som har brukt mye tid på frivillige verv og har ideer om hvordan studentkulturen i Oslo bør være.

SiO Foreninger søker etter en person som har brukt mye tid på frivillige verv og har ideer om hvordan studentkulturen i Oslo bør være. Søker du kortreist jobb som lar seg kombinere med studier kan dette være jobben for deg.

For oss som jobber i SiO Foreninger er det viktig å lytte til studentenes behov. Vi ønsker derfor å ansette en student som er tett på student- og foreningsmiljøet i Oslo. Vi leter etter deg som kan prege arbeidet vårt ved å bidra med verdifull kunnskap og kompetanse. Den vi ansetter vil jobbe med flere prosjekter, noen pågående og noen nye.

Hovedoppgaver knyttet til stillingen vil være:

 • Jobbe for å skape sosiale møteplasser på studentbyene for beboerne.
 • Prosjekt knyttet til førsteårsstudenters og nyankomne studenters mulighet til å engasjere seg i utenomfaglige aktiviteter.
 • Jobbe med å etablere et nytt opplæringstilbud for ledere i studentforeninger.

Alle oppgavene vil være under tett oppfølging og veiledning fra de øvrige ansatte i SiO Foreninger, og andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Et stort engasjement for studentfrivillighet med god kjennskap til og nettverk i studentfrivilligheten i Oslo
 • Minimum 2-3 års studiebakgrunn fra et SiO-tilknyttet lærested
 • Gjerne styreerfaring fra en studentforening eller studentorganisasjon
 • Erfaring med implementering av nye tjenester
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Jobber jevnt og strukturert
 • Kan motivere og mobilisere andre
 • Fleksibel med hensyn til arbeidstid

Arbeidstid

 • Stillingsprosent ca. 40%.
 • Fleksibel arbeidstid etter avtale innenfor normal arbeidstid.
 • Noe kveldsarbeid og helgearbeid må påregnes.
 • Det legges også til rette for å jobbe mer i noen perioder, og mindre i for eksempel eksamensperioder.
 • Oppstart tidligst 8. januar 2020 eller etter avtale.
 • Prosjektstillingen avsluttes fredag 18. desember 2020.

Arbeidssted

Den som ansettes vil ha kontorplass i SiO Foreningers lokaler på Blindern, men det åpnes for at mye av arbeidstiden tilbringes ute i kontakt med studentmiljøene ved lærestedene.

Stillingen er timelønnet med 180 kroner timen.

Du får god opplæring i tjenestene våre, og vi tilbyr deltakelse i et interessant fagmiljø med hyggelige kolleger.

Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med faglig leder Mike Fürstenberg på 917 32 915 eller mike.furstenberg@sio.no.

Søknadsfrist

Søknaden med CV, attester og vitnemål fra lærested må være levert på epost til mike.furstenberg@sio.no senest i løpet av søndag 8. desember 2019. Merk e-posten: «Søknad prosjektstilling SiO Foreninger». Du kan også komme innom SiO Foreningers kontor med søknaden.

SiO Foreninger er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ kompetansesenter for studentforeninger. Ved SiOs medlemsinstitusjoner finnes det over 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer.  SiO Foreninger bidrar til et godt læringsmiljø ved å legge til rette for studentforeninger og frivillige studentaktiviteter.

SiO Foreningers målgrupper er både studentforeninger, enkeltstudenter og utdanningsinstitusjonene. Våre hovedoppgaver er å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for frivillige studentaktiviteter og studentengasjement. Vi skal støtte opp om og være med å utvikle studentforeningene og vi skal bidra til at den enkelte student kjenner til aktivitetstilbudet som eksisterer.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2018-12-08
Arbeidssted
UiO/OsloMet