Personvernerklæringen er sist oppdatert 02/03/2017, versjon 3.
Vi jobber med å revidere vår personvernerklæring i henhold til nytt EU-direktiv. En oppdatert versjon vil bli lagt ut innen 25.5.18.

1. Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan opplysninger, herunder personopplysninger, som SiO samler inn, blir behandlet, delt og lagret i forbindelse med hvordan SiO kommuniserer med deg, herunder bruk av SiO-applikasjonen for håndholdte enheter («SIO-appen») og nettsiden www.sio.no, sammen omtalt som «SiO-tjenestene».

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene (databehandler):
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Org.nr. 948 554 062
PB 94 Blindern
0314 Oslo

22 59 68 00

2. Grunnleggende prinsipper for SiO’s behandling av personopplysninger

SiO tar ansvar for å beskytte dine personopplysninger. Du kan ha tillit til at vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine på en trygg og god måte.

SiO garanterer å:

 1. Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger.
 2. Kun bruke personopplysningene dine for det formålet vi har samlet dem inn for.
 3. Ikke samle inn eller behandle flere opplysninger om deg enn vi trenger for å kunne tilby deg SiO-tjenestene, eller hva du har samtykket til.  
 4. Gi deg mulighet til å korrigere og slette personopplysninger som er feil.
 5. Ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter utover hva du har samtykket til og hva som fremkommer av denne personvernerklæringen.
 6. Benytte IT-verktøy for å beskytte dine personopplysninger.

3. Grunnlaget og formålet med behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er ditt samtykke og i enkelte tilfeller når det er nødvendig for å gjennomføre en avtale du har inngått med SiO. 

Formålet med innsamlingen er å tilby deg oversikt over og informasjon om dine studenttilbud, medlemskap, søknader, avtaler og leieforhold gjennom SiO. SiO-tjenestene gir deg muligheter til å organisere studenthverdagen din digitalt, herunder tjenester knyttet til blant annet studentbolig, barnehage, trening og andre studentaktiviteter.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine persondata for å oppfylle nevnte formål. Det er viktig at du gjør deg kjent med denne da du ved å ta i bruk SiO-tjenestene gjør det nødvendig for SiO å behandle personopplysninger om deg.

4. Dine rettigheter

SiO er forpliktet til å følge gjeldende regler om personvern. Reglene gir deg blant annet rett til å:

 • Trekke og endre dine samtykker.
 • Få personopplysninger slettet.
 • Få uriktige personopplysninger rettet.
 • Få innsyn i personopplysninger som er lagret.
 • Kreve at opplysningene SiO har om deg overføres til en tredjepart som du bestemmer.
 • Klage til Datatilsynet dersom du mener at SiO ikke håndterer dine personopplysninger på lovlig måte.

Du kan ordne med innsyn, retting og sletting av opplysninger, samt endre dine samtykker via brukerkontoen din på www.sio.no eller ved å kontakte SiO KundeService.

5. Hvilke opplysninger vi samler inn

SiO-tjenestene samler inn:

 • Informasjon når du registrerer deg som en bruker eller kunde. Når du laster ned SiO- appen vil du bli bedt om å opprette en brukerkonto og oppgi informasjon som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.
 • Informasjon om din påfølgende bruk av brukerkontoen.
 • IP-adresse, informasjon fra informasjonskapsler (cookies), og diagnostikkdata. Denne informasjonen vil lagres også for sikkerhets- og diagnostikkformål.
 • Informasjon om geografisk posisjon.
 • Informasjon fra andre kilder om din brukeraktivitet.

SiO-tjenestene benytter Google Analytics som samler inn informasjon om aktivitetene dine i SiO-tjenestene. Denne informasjonen benyttes for statistikk og dataanalyseformål, og for å bedre brukeropplevelsen din ved at brukerinnstillingene og opplysningene dine fremkommer når du benytter SiO-tjenestene. Informasjonen fra Google Analytics kan både være aggregert og anonymisert, og knyttet til deg som bruker.

6. Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Informasjonen vi samler inn brukes til å levere, utvikle og forbedre SiO-tjenestene.

Vi kan:

 • bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg informasjon, og til å invitere deg til å evaluere hvor fornøyd du var med bruk av SiOs tjenester.
 • formidle tilbud på SiOs tjenester og øvrige henvendelser fra SiO for markedsføringsformål direkte i SiO-tjenestene, og til øvrig kontaktinformasjon du har registrert i SiO-tjenestene, som epost og telefon.
 • benytte dine personopplysninger og opplysninger om din bruk av tjenesten anonymisert for å hjelpe oss med å fatte beslutninger om salg, markedsføring og produktutvikling.

Vi kan benytte underleverandører for å levere, utvikle og forbedre SiO-tjenestene. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.

Vi benytter IT-verktøy og metoder for å holde informasjonen din sikker når den overføres fra deg gjennom internett til våre servere.

All informasjon og alle filer lastet opp til SiO-tjenestene blir kryptert ved opplasting til vår datahall i Oslo. Konto- og bankopplysningene dine blir også kryptert før det lagres i våre databaser.

7. Hvor vi behandler dine personopplysninger

Personopplysningene lagres på server i Norge.

Informasjon som innhentes av SiO-tjenestene ved bruk av Google Analytics lagres i samsvar med Googles personvernregulering.

8. Utlevering av personopplysninger

SiO deler ikke dine personopplysninger for kommersielle eller markedsføringsformål uten ditt forutgående samtykke.

I de følgende avgrensede situasjonene kan vi dele dine personopplysninger:

 • Ved ditt samtykke. Et eksempel på dette kan være når du kjøper tjenester av våre samarbeidspartnere gjennom SiO-tjenestene. Hvis du gjør dette kan vi dele personopplysninger nødvendig for levering av tjenester fra samarbeidspartneren.
 • For ekstern prosessering: Vi har underleverandører og andre tilknyttede tjenesteytere som bistår oss med databehandling og lagringen, inkludert kundesupporttjenester hos våre underleverandører og tjenesteytere.  Disse tjenesteyterne samt SiOs ansatte kan få tilgang til opplysninger om deg for å oppfylle sine plikter overfor SiO. Tjenesteyterne har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.

9. Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger

SiO lagrer dine personopplysninger så lenge du har et kunde- eller medlemsforhold til oss. I den grad vi har rettslig plikt til lagring kan vi lagre noe informasjon inntil 10 år, for eksempel som følge av plikt til oppbevaring av regnskap.

10. Endringer

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Ved vesentlige endringer vil vi be om ditt samtykke.