Personvernerklæringen er sist oppdatert 07/06/2016, versjon 2.

1. Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan opplysninger, herunder personopplysninger, som Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) samler inn, blir behandlet, delt og lagret i forbindelse med bruk av SiO-applikasjonen for håndholdte enheter («SIO-appen») og nettsiden www.sio.no, sammen omtalt som «SiO-tjenestene».

2. Grunnleggende prinsipper for SiO’s behandling av personopplysninger

SiO tar ansvar for å beskytte dine personopplysninger. Du kan ha tillit til at vi samler inn og beskytter personopplysningene dine på en trygg og god måte.

SiO garanterer å:

 1. Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger.
 2. Kun bruke personopplysningene dine for det formålet vi har samlet dem inn for.
 3. Ikke samle inn eller behandle flere opplysninger om deg enn vi trenger for å kunne tilby deg SiO-tjenestene, og for å kunne fortsette å tilby deg forbedrede og videreutviklede versjoner av SiO-tjenestene.  
 4. Ikke lagre personopplysninger lenger enn det som trengs for å oppfylle avtalen med deg, eller lenger enn du gir tillatelse til.
 5. Gi deg mulighet til å korrigere og slette personopplysninger som er feil, eller som du ikke lenger ønsker at vi skal lagre.
 6. Be om ditt samtykke hvis vi skal dele dine personopplysninger med tredjeparter, og kun dele dine personopplysninger der det er til din fordel.
 7. Benytte IT-verktøy for å beskytte dine personopplysninger.

Ved å benytte SiO-tjenestene samtykker du til at SiO kan samle inn og behandle personopplysninger om deg som beskrevet under.

3. Databehandler og formål

SiO er databehandler for dine personopplysninger. Formålet med innsamlingen er å tilby deg digital oversikt over dine studenttilbud, medlemskap, søknader, avtaler og leieforhold gjennom SiO. SiO-tjenestene gir deg muligheter til å organisere studenthverdagen din digitalt, herunder tjenester knyttet til blant annet studentbolig, barnehage, trening og andre studentaktiviteter.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine persondata for å oppfylle nevnte formål. Det er viktig at du gjør deg kjent med denne da du ved å ta i bruk SiO-tjenestene samtykker til at SiO behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med å levere SiO-tjenestene til deg.

4. Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er ditt samtykke og lov om personopplysninger med tilhørende forskrift.

Loven gir deg rettigheter til blant annet å:

 • Få personopplysninger slettet
 • Få uriktige personopplysninger rettet
 • Få innsyn i personopplysninger som er lagret.

Norsk lov gjelder.

Enhver avgivelse av personopplysninger er frivillig, men noen opplysninger er nødvendige for å kunne benytte SiO-tjenestene. Du kan trekke tilbake samtykke ved å slette brukerkontoen din på nettsiden www.sio.no.  

5. Hvilke opplysninger vi samler inn

SiO-tjenestene samler inn:

 • Informasjon når du registrerer deg som en bruker eller kunde. Når du laster ned SiO- appen vil du bli bedt om å opprette en brukerkonto og oppgi informasjon som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.
 • Informasjon om din påfølgende bruk av brukerkontoen.
 • IP-adresse, informasjon fra informasjonskapsler (cookies), og diagnostikkdata. Denne informasjonen vil lagres også for sikkerhets- og diagnostikkformål.
 • Informasjon om geografisk posisjon.
 • Informasjon fra andre kilder om din brukeraktivitet.

SiO-tjenestene benytter Google Analytics som samler inn informasjon om aktivitetene dine i SiO-tjenestene. Denne informasjonen benyttes for statistikk og dataanalyseformål, og for å bedre brukeropplevelsen din ved at brukerinnstillingene og opplysningene dine fremkommer når du benytter SiO-tjenestene. Informasjonen fra Google Analytics kan både være aggregert og anonymisert, og knyttet til deg som bruker.

6. Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Informasjonen vi samler inn brukes til å levere, utvikle og forbedre SiO-tjenestene.

Vi kan:

 • bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg informasjon, og til å invitere deg til å evaluere hvor fornøyd du var med bruk av SiOs tjenester.
 • formidle tilbud på SiOs tjenester og øvrige henvendelser fra SiO for markedsføringsformål direkte i SiO-tjenestene, og til øvrig kontaktinformasjon du har registrert i SiO-tjenestene, som epost og telefon.
 • benytte dine personopplysninger og opplysninger om din bruk av tjenesten anonymisert for å hjelpe oss med å fatte beslutninger om salg, markedsføring og produktutvikling.

Vi kan benytte underleverandører for å levere, utvikle og forbedre SiO-tjenestene. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.

Vi benytter IT-verktøy og metoder for å holde informasjonen din sikker når den overføres fra deg gjennom internett til våre servere.

All informasjon og alle filer lastet opp til SiO-tjenestene blir kryptert ved opplasting til vår datahall i Oslo. Konto- og bankopplysningene dine blir også kryptert før det lagres i våre databaser.

7. Hvor vi behandler dine personopplysninger

Personopplysningene lagres på server i Norge.

Informasjon som innhentes av SiO-tjenestene ved bruk av Google Analytics lagres i samsvar med Googles personvernregulering.

8. Utlevering av personopplysninger

SiO deler ikke dine personopplysninger for kommersielle eller markedsføringsformål uten ditt forutgående samtykke.

I de følgende avgrensede situasjonene kan vi dele dine personopplysninger:

 • Ved ditt samtykke. Et eksempel på dette kan være når du kjøper tjenester av våre samarbeidspartnere gjennom SiO-tjenestene. Hvis du gjør dette kan vi dele personopplysninger nødvendig for levering av tjenester fra samarbeidspartneren.
 • For ekstern prosessering: Vi har underleverandører og andre tilknyttede tjenesteytere som bistår oss med databehandling og lagringen, inkludert kundesupporttjenester hos våre underleverandører og tjenesteytere.  Disse tjenesteyterne samt SiOs ansatte kan få tilgang til opplysninger om deg for å oppfylle sine plikter overfor SiO. Tjenesteyterne har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.
 • Som del i en selskapstransaksjon: Ved salg eller overføring av selskapet og hele eller deler av dets innmat kan dine personopplysninger inngå blant gjenstandene som selges eller overføres. Vi vil i størst mulig grad forplikte kjøper eller overtager til å behandle dine personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen som var gjeldende på tidspunktet opplysningene ble samlet inn.
 • Som følge av rettslige krav: Vi kan utgi dine personopplysninger til en tredjepart dersom vi etter en rimelig vurdering anser oss å være forpliktet til det som følge rettslige krav. Dette kan gjelde for eksempel som bevis i rettssak eller for å etterkomme EU-regler.
 • Vi kan dele anonymisert statistikk med våre samarbeidspartnere eller på annen måte offentliggjøre anonymisert statistikk. For eksempel kan vi offentliggjøre undersøkelser om tjenestene våre, og generelt benytte anonymisert statistikk til å forbedre tjenestene våre. Vi kan også utgi anonymisert brukerdata om SiO-tjenestene til samarbeidspartnere som er interessert i å tilby tjenester gjennom SiO-tjenestene. Vi sikrer at denne informasjonen er anonymisert og ikke kan knyttes til deg, og vi vil forplikte våre samarbeidspartnere om å gjøre det samme.
 • Dine personopplysninger kan samles, behandles og lagres av SiO eller deres underleverandører og tjenesteytere innen EØS, EU, eller på steder regulert av tilsvarende lovgivning som EUs personvernforordning.  Av denne grunn kan dine personopplysninger være underlagt rettslig regulering og krav om utlevering til myndigheter i de jurisdiksjonene der personopplysningene lagres.

9. Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger

SiO lagrer dine personopplysninger så lenge du har et kunde- eller medlemsforhold til oss. I den grad vi har rettslig plikt til lagring kan vi lagre noe informasjon inntil 10 år, for eksempel som følge av plikt til oppbevaring av regnskap.

10. Endringer

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Ved vesentlige endringer vil vi be om ditt samtykke.