Logo

 

 

 

Kristian Ottosen-prisen ble delt ut siste gang i 2016. Fra 2019 fikk prisen navnet SiOs Idépris, med en prissum på opptil 100.000 kroner. For å gå til den nye prisen, klikk her

Kristian Ottosen-prisen ble opprettet for å hjelpe studenter til å realisere gode ideer. Personer, grupper eller organisasjoner fikk annethvert år muligheten til å gjennomføre et prosjekt med prispengene innenfor et gitt tema. Tema for Ottosen-prisen 2016 var sosialt entreprenørskap. 

En idépris

Kristian Ottosen-prisen var en idépris. Det vil si at det var originaliteten og potensialet i prosjektet som veiet tyngst i vurderingen. Selv om målgruppen for prisen var studenter kunne prosjektene rette seg mot vertsbyen, landet eller samfunnet for øvrig. Dersom juryen fant det formålstjenlig kunne den dele prisen mellom flere mottakere og legge føringer på prispengene.

Prisen
Kristian Ottosen-prisen var på 150 000 kr. I jubileumsåret 2016 var prisen på 300 000 kr. 

Tema
Tema for Kristian Ottosen-prisen 2016 var sosialt entreprenørskap. Sosialt entreprenørskap innebærer innovative løsninger på sosiale eller samfunnsmessige problemer. 

vinnerottosenprisen

Vinner av Kristian Ottosen-prisen 2016 
Prosjektet Uninite vant Kristian Ottosen-prisen 2016. Uninites idé er en digital tjeneste som kobler sammen studenter som søker bolig. Idéen treffer godt både utfordringer i boligmarkedet, ensomhet blant studenter og har et sterkt potensiale for å bli en bærekraftig virksomhet. 

Vinnere av Ottosen-prisen 2014