Våre nøkkeltall
 • Mer enn 71 000 tilknyttede studenter
 • 28 tilknyttede læresteder
 • Circa 9000 studentboliger
 • 40 kafeer og spisesteder for studenter
 • Seks SiO Athletica treningssentre med omfattende gruppetrening- og kurstilbud
 • Helse- og rådgivningstjeneste med allmennlegekontor, psykiater-/psykologtjeneste, tannlege og rådgivning, kurs, grupper og selvhjelpsverktøy
 • Karrieretjenester
 • Kurs og rådgivningstjenester for studentforeninger
 • 530 barnehageplasser
 • 1 kundesenter – SiO Kundeservice
 • 859 ansatte (454 årsverk)
 • Årlig omsetning: ca 1,1 mrd 
Studentene bestemmer

Med virkning fra 1. januar 2022 består Hovedstyret av:

 • Student Stine Johannessen (styreleder)
 • Student Kristine Berg Heggelund
 • Student Martine Hoseth Myklebust
 • Student Eva Strømme Moshuus
 • Student Elsa Kuvene Skaret
 • Merete Kolstad – ansattvalgt
 • Rolf Chr. Andersen – ansattvalgt
 • Universitetsdirektør UiO, Arne Benjaminsen
 • Fungerende rektor OsloMet, Nina Waaler
 • Studiedirektør Høyskolen Kristiania, Marianne Østbye
Velferdstinget 

Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon, et studentpolitisk organ og det øverste studentorganet i SiO. Velferdstinget oppgave er å gi studentene tilknyttet SiO en felles stemme overfor SiO og andre aktører saker som gjelder studentvelferd.

Velferdstinget velger halvparten av styremedlemmene i SiO, inkludert lederen, som har dobbeltstemme. Velferdstinget velger også studentrepresentanter til alle andre råd og utvalg i SiO.

I Velferdstinget sitter det 37 representanter, som alle har 1500 studenter hver i ryggen. Slik blir VT en viktig premissleverandør ovenfor samskipnaden, og styrer bl.a. over en del av studentavgiftsinntektene. 

Er du student og tilknyttet SiO, har du du både møte- og talerett i Velferdstinget, og du kan stille til alle verv som Velferdstinget oppnevner til.

Våre tjenesteområder

SiO Mat og Drikke

SiO Mat og Drikke har 40 serveringssteder i Oslo. Tilbudet vårt består av spisesteder og kaffebarer, og ligger i eller ved studiestedene som er tilknyttet oss.

SiO Bolig

SiO Bolig har 24 studentbyer og -hus i Oslo og et studenthus ved Lillestrøm. Vi har til sammen rundt 9000 hybler og leiligheter for utleie. I disse bor det ca 10 000 mennesker, noe som gjør oss til en av landets største virksomheter innenfor utleie og forvaltning av boliger.

SiO Athletica

Våre 6 treningssentre ligger i sentrum, på Blindern, i Nydalen, på Vulkan, Domus og Kringsjå, og tilbudet inkluderer både svømmehall, gruppetimer og personlig trening.

SiO Barnehage

Vi har 10 studentbarnehager på Kringsjå, Sogn, Blindern, Bislett og i sentrum med plass til ca. 530 barn fra åtte måneder og opp til skolealder. Tilbudet er tilpasset studentbarn, og holder lørdagsåpent i eksamensperiodene høst og vår.

SiO Helse

SiO Helse har et bredt og allsidig helsetilbud til studentene. Gjennom helsetilbudet vårt får studentene tilgang til fastlege, tannlege, psykolog, psykiater, helsesykepleier, vaksinasjonstjeneste, fysioterapeut og sosionom.

SiO Foreninger

I Oslo og Akershus er det over 450 studentforeninger å velge mellom. SiO Foreninger hjelper studentene med å starte og drive foreningene sine.