Denne nettsiden er for deg som er ansatt på et av studiestedene som er tilknyttet SiO. På denne siden kan du sende oss en forespørsel om å komme på infomøte eller med stand til ditt lærested. Vi kommer gjerne for å fortelle mer om hvilke tilbud vi har til studentene! I tillegg kan du bestille informasjonsmateriell fra SiO og semesterstartsoblater. Du kan også laste informasjonsmateriell om tilbudet vårt, som videoer, skjermbilder og brosjyrer til selvprint.

Informasjonstekster om SiOs tilbud kan du finne på denne siden.

P1111485

Ønsker du å bestille infomateriell?
Du kan selv laste ned brosjyrer, skjermbilder og videoer i boksen til høyre.
Dersom du ønsker å bestille fysisk infopakke til semesterstart, kan du bestille det i dette skjemaet. Frist for å bestille infopakke til semesterstart høsten 2021 er 1. august 2021.

Infopakken vil typisk inneholde brosjyren Bedre Studentliv med oversikt over alle SiOs tjenester, flyere med informasjon om relevante arrangementer i semesterstart m.m.

Ønsker du å bestille semesteroblater?
Semesteroblatet er studentens bevis på at semesteravgiften er betalt og at de har rett på å bruke SiOs tjenester.
Frist for å bestille semesteroblater er 4. august. Oblatene sendes ut 6. august.
Bestill oblater her.

Vil ditt lærested ha SiO på besøk?
Vi kommer gjerne til ditt studiested for å fortelle studentene mer om alle SiOs tilbud de kan benytte seg av. Vi kan delta på informasjonsmøter med nye studenter eller ha stand. Send oss en forespørsel ved å fylle ut dette skjemaet, så vil vi komme tilbake til deg så raskt vi kan.

God start – foredrag for nye studenter
God start-foredraget  holdes av en rådgiver og en psykolog  som formidler tips og strategier for stressmestring og tidsplanlegging, samt råd om hvordan ivareta sin psykiske helse og mestre utfordringer i studietiden. Foredraget varer 45 minutter, og tilbys også i en 30 minutters video (kan lastes ned her). Varighet på foredraget er ca. 45 min. Lokalet må ha tilgang til internett og mulighet for å vise film med lyd. Ved interesse, ta kontakt med Karin Erichsen SiO Helse, karinmagdalena.erichsen@sio.no.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev for læresteder!
Dersom du ønsker å holde deg oppdatert på nyheter om SiO, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev for læresteder! Nyhetsbrevet sendes ut ca. to ganger i året og inneholder informasjon om relevante arrangementer og nye SiO-tjenester.
Meld deg på nyhetsbrevet her.