SiO benytter elektronisk mottak og behandling av faktura, og ønsker derfor at leverandører sender fakturaer elektronisk.

Faktura må stiles til korrekt juridisk enhet, inneholde korrekt referansenummer, som oppfyller bokføringslovens krav til innhold/opplysninger.

Elektronisk faktura
Fakturaer til Studentsamskipnaden SiO skal sendes inn via EHF. SiO er ELMA-registrert og bruker organisasjonsnummer: 948 554 062

Fakturaer til SiO Mat og Drikke AS skal sendes inn via EHF. SiO Mat og Drikke AS er ELMA-registrert og benytter organisasjonsnummer 960 658 493.

Trenger du hjelp med EHF, ta kontakt med oss på leverandorfaktura@sio.no

Faktura på pdf
I en overgangsfase kan faktura til Studensamskipnaden SiO utstedt som pdf-fil sendes på epost til fakturamottak.sio@sio.no 
I en overgangsfase kan faktura til SiO Mat og Drikke AS utstedt som pdf-fil sendes på epost til fakturamottak.smd@sio.no 

SiO-referanse påføres alle faktura
I SiO har vi automatisk fakturaflyt-mottak til rett mottaker i SiO. Derfor må faktura inneholde riktig numerisk SiO-referanse i feltet "kjøpers referanse" på faktura. Referansen skal kun bestå av den numeriske referansen/tall. Det vil si at navn på bestiller, kontaktperson, eller avdelingsnavn skal ikke stå i referansefeltet. Faktura som mottas pr. post, eller som ikke inneholder SiO-referanse vil bli returnert.