Eiendomsavdelingen består av fem avdelinger: Utvikling, Forvaltning, Prosjektvedlikehold, Teknisk og Håndverkstjenester.

Adresser

Postadresse:
Eiendomsavdelingen
Postboks 94
0314 Oslo

Besøksadresse:
Trimveien 4
0372 Oslo


Eiendomsavdelingens administrasjon:

Helge Christian Haugen
Eiendomsdirektør
907 90 453 helge.christian.haugen@sio.no

Monica Skeimo
Eiendomssjef
900 400 85 mskeimo@sio.no

Ole Tidemann Røine
Leder drift og vedlikehold
950 68 587 ole.tidemann.roine@sio.no

Kristoffer Listerud Jansen
Prosjektsjef, Utbygging
950 31 365  kristoffer.listerud.jansen@sio.no

Morten Olaf Bjørkå
Prosjektsjef, Utbygging
482 91 683 morten.bjorka@sio.no

Line Refsnes Christensen
Business Controller
996 03 075 line.refsnes.christensen@sio.no