Eiendomsavdelingen består av fem avdelinger: Utvikling, Forvaltning, Prosjektvedlikehold, Teknisk og Håndverkstjenester.

Adresser

Postadresse:
Eiendomsavdelingen
Postboks 94
0314 Oslo

Besøksadresse:
Trimveien 4
0372 Oslo


Eiendomsavdelingens administrasjon:

Helge Christian Haugen
Eiendomsdirektør
907 90 453 helge.christian.haugen@sio.no

Stian Bonnevie Arntzen
Forvaltningssjef
996 03 604 stian.bonneviearntzen@sio.no

Jan Skaarderud
Eiendomssjef
991 29 911 jan.skaarderud@sio.no

Stian Garberg
Prosjektsjef, Utbygging
951 90 052  stian.garberg@sio.no

Haavar Vive
Leder prosjekt og vedlikehold
905 25 868 haavar.vive@sio.no

Line Refsnes Christensen
Business Controller
996 03 075 line.refsnes.christensen@sio.no