Eiendomsavdelingen består av fem avdelinger: Utvikling, Forvaltning, Prosjektvedlikehold, Teknisk og Håndverkstjenester.

Adresser

Postadresse:
Eiendomsavdelingen
Postboks 94
0314 Oslo

Besøksadresse:
Trimveien 4
0372 Oslo


Eiendomsavdelingens administrasjon:

Helge Christian Haugen
Eiendomsdirektør
907 90 453 helge.christian.haugen@sio.no

 

Cecilie Krohn
Eiendomssjef
415 24 495 cecilie.krohn@sio.no

Ole Tidemann Røine
Leder Vedlikehold 
950 68 587 ole.tidemann.roine@sio.no

 

Kristoffer Listerud Jansen
Prosjektsjef, Utbygging
950 31 365  kristoffer.listerud.jansen@sio.no

 

Ole Petter Novsett
Leder Teknisk Drift
915 34 343 ole.petter.novsett@sio.no

 

Per Erik Oppegaard
Teknisk forvalter, Drift
402 00 148 per.erik.oppegaard@sio.no

 

Kristoffer Askhaven
Business Controller
980 19 246 kristoffer.askhaven@sio.no