Bli Fagansvarlig i eiendomsavdelingen til SiO

Bli Fagansvarlig i eiendomsavdelingen til SiO og bidra til videreutvikling av en spennende eiendomsportefølje!

Eiendomsavdelingen i SiO søker en dyktig Fagansvarlig for internkontroll og kvalitet, som vil være en sentral bidragsyter til at avdelingen har kontroll på systemer, prosesser og lover/forskrifter knyttet til internkontroll og HMS. Eiendomsavdelingen til SiO styrer i dag 370.000 kvadratmeter bygningsmasse, med ambisjoner om 100.000 kvadratmeter vekst på fem år. Du vil spille en avgjørende rolle for å oppnå våre mål knyttet til systemforbedringer og kvalitet. Stillingen krever en god forståelse for vårt rammeverk, og vi ser etter en initiativtaker med sterk gjennomføringsevne som leverer arbeid av høy kvalitet.Dine oppgaver inkluderer:

 • Oppfølgingsansvar for internkontroll med tilhørende prosesser og rutiner
 • Kontroll og forbedring av kvalitetsstyringssystem og relaterte prosesser
 • Systemansvarlig for FDV-system, implementering og relevante integrasjoner
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av eksisterende systemer og prosesser for HMS og IK
 • Sikre oppdaterte og tilgjengelige plan- og malverk i avdelingen
 • Koordinere arbeid internt og sikre felles forståelse og læring

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (minimum bachelor)
 • Erfaring fra eiendomsbransjen, med fokus på lover, forskrifter og standarder
 • Erfaring med prosess- og rutineutvikling innen kvalitet og internkontroll
 • Ønskelig med erfaring fra revisjonsarbeid og kursledelse
 • Evne til oppfølging av leverandører og interne seksjoner for kvalitet og internkontroll
 • Meget god kunnskap om internkontroll og HMS
 • God systemforståelse og IT-ferdigheter
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og god til å engasjere kolleger
 • Analytisk, systematisk og strukturert
 • Evne til å stille krav, både internt og eksternt
 • Du samarbeider godt med interne og eksterne aktører
 • Planmessig, målrettet og løsningsorientert

SiO tilbyr en spennende arbeidsplass med attraktive arbeidslokaler på Domus Athletica ved Ullevål Stadion. Du vil bli en del av en organisasjon som har et viktig samfunnsoppdrag og som verdsetter sterke team og strategisk tenkning. Hvis du er klar for utfordringen og ønsker å være med på å forme fremtiden for studentene i Oslo, oppfordrer vi deg til å søke. Søknadsfrist: snarestFor ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus ved Partner Nathalie Smulders (470 83 841 / ns@capus.no) eller Rådgiver Research og Analyse Emilie Andersen på 454 33 397 / ea@capus.no). For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk på stillingen».

 

Om arbeidsgiveren

Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til 67 500 studenter ved 27 læresteder i Oslo-regionen. SiO’s tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer 9000 studentboliger, 11 barnehager, 40 serveringssteder, 3 helsesentre og 6 treningssentre. SiO har rundt 550 medarbeidere og en omsetning på mer enn 1,2 milliarder kroner. www.sio.no