Bli akkvisisjon- og forvaltningsansvarlig i SiO

Bli Akkvisisjon- og forvaltningsansvarlig i SiO og bidra til videreutvikling av en spennende eiendomsportefølje!

Eiendomsavdelingen i SiO søker en dyktig Akkvisisjon- og forvaltningsansvarlig som vil spille en nøkkelrolle i selskapets vekststrategi. Med mål om å utvide eiendomsmassen betydelig frem mot 2030, med særlig fokus på utvikling av studentboliger. I denne rollen vil du være en sentral bidragsyter i eiendomsanskaffelser, forvaltning og kontraktsforhandlinger. Du vil jobbe i et tett samarbeid med ulike interne og eksterne samarbeidspartnere, og må ha god kunnskap om eiendomsmarkedet, kontrakter og økonomi.I denne stillingen vil du: 

 • Identifisere og anskaffe eiendommer og tomter i samsvar med SiOs strategi
 • Analysere eiendomsmarkedet og etterspørselen for strategisk eiendomsutvikling
 • Forvaltning av SiOs portefølje av næringseiendommer
 • Følge opp fakturering og budsjett for utleie og innleie i næringsporteføljen
 • Delta i kontraktsforhandlinger for den kommersielle delen av porteføljen
 • Håndtere søknader, krav og pålegg fra offentlige myndigheter knyttet til eiendomsforvaltning og akkvisisjon
 • Systematisere og videreutvikle kontrakter og relevant eiendomsdokumentasjon

 Vi ser etter kandidater med: 

 • Relevant høyere utdanning (minimum bachelornivå) innen eiendomsforvaltning, bygg/anlegg, juridiske fag, økonomi eller tilsvarende
 • Solid kunnskap om eiendomsmarkedet og eiendomstransaksjoner
 • Sterk økonomisk forståelse og kommersiell teft 
 • Erfaring med kontraktsutforming og -håndtering
 • Utmerkede kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig 

 Personlige egenskaper: 

 • Initiativrik og opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Motiveres av å levere gode resultater og har god forståelse for den kommersielle delen av virksomheten
 • Dyktig forhandler som kan opprettholde gode samarbeidsforhold med eiendomsbesittere, leietakere og utleiere 
 • Evnen til å arbeide effektivt i tverrfaglige team
 • Planmessig, strukturert og målrettet arbeidsstil 
 • Du er kreativ og finner gode løsninger

SiO tilbyr en spennende arbeidsplass med attraktive arbeidslokaler på Domus Athletica ved Ullevål Stadion. Du vil bli en del av en organisasjon som har et viktig samfunnsoppdrag og som verdsetter sterke team og strategisk tenkning. Hvis du er klar for utfordringen og ønsker å være med på å forme fremtiden for studentene i Oslo, oppfordrer vi deg til å søke. Søknadsfrist: snarestFor ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus ved Partner Nathalie Smulders (470 83 841 / ns@capus.no) eller Rådgiver Research og Analyse Emilie Andersen på 454 33 397 / ea@capus.no). For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk på stillingen».

 

Om arbeidsgiveren

Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til 67 500 studenter ved 27 læresteder i Oslo-regionen. SiO’s tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer 9000 studentboliger, 11 barnehager, 40 serveringssteder, 3 helsesentre og 6 treningssentre. SiO har rundt 550 medarbeidere og en omsetning på mer enn 1,2 milliarder kroner. www.sio.no