SiOs hovedoppgave er å tilby boliger for studenter i Oslo og det er behov for flere studentboliger. Vi bygger så mye vi kan, og Kringsjå er godt utviklet til å ta godt imot flere studenter. Etter mange års forberedelser har vi fått muligheten til å bygge mer på egen tomt.

På denne siden vil vi gi deg informasjon fortløpende så tidlig som mulig underveis i prosjektet. Per dags dato er det få detaljer som er klare, men vi vil oppdatere informasjonen fortløpende. Alle datoer oppgitt på denne siden er med forbehold om endringer.

Vi starter neste byggetrinn
Vi starter byggingen i 2. kvartal 2022, og byggetiden er estimert til å vare i 3 – 4 år.  Det vil bli bygget inntil 8 nye bygg som vil romme ca. 500 leiligheter; ca. 400 ett-roms- og ca. 100 to-romsleiligheter. Prosjektet har et mål om en klimareduksjon på 30 prosent målt mot dagens praksis.

De første arbeidene starter siste uken i april 2022. Det vil bli utført borearbeider i grunnen nord-vest på studentbyen og gravearbeider i veien på nordsiden av OMT24 for vann- og avløpsledninger, men det vil hele tiden sørges for at biler og fotgjengere kan komme seg frem.

Her kan du se den foreløpige planen for hvor de nye byggene (i gult) vil komme, med tilhørende byggeplass innenfor den røde markeringen.