Idepris_800x400

SiOs Idépris

Hva ville du, dine venner eller din forening gjort med 100 000 kr?

Har du en god idé som kan gjøre studentlivet bedre, men mangler midlene? Kanskje du drømmer om et arrangement eller en app som ikke finnes i dag? SiO ønsker å realisere idéer som kan bidra til å gjøre studentmiljøet i Oslo bedre. 

Send oss din idé! 

Vi oppfordrer studenter til samarbeid, enten det er vennegjengens store idé eller studentforeningens drømmeprosjekt som ønskes realisert. Ettersom dette er en idépris veier originalitet, potensial og gjennomførbarhet i prosjektet tyngst i vurderingen. 

Prisen er ikke avgrenset til et spesifikt tema, type eller form, men en overordnet målsetting om at midlene skal realisere en idé som kommer studenter til gode, enten det er en større gruppe eller Oslo som studentby. 

Premiepotten er på inntil 100.000 kroner, som vil gis til ett prosjekt eller deles mellom flere prosjekter. Prispengene må brukes i henhold til innsendt idé, og juryen kan legge ytterligere føringer på bruken av prispengene.

Send inn din idé her

• Forslaget må inneholde målsetting for prosjektet/ideen, plan for gjennomføring og overordnet budsjett. 

• Frist for å sende inn forslag: 4. november 2019. 

• Prisen vil deles ut våren 2020. 

Les om tidligere vinnere

Denne prisen er en videreføring av Kristian Ottosen-prisen, som sist ble delt ut i 2016. Da var det gründerbedriften “Uninite” som ble tildelt prisen for deres idé om å koble sammen leietakere. I 2014 vant Blindern hagelag og Grønne studenter, med ideen om å utvide studenthager til studentboligbyene.  Her kan du lese mer om Kristian Ottosen-prisen og tidligere vinnere.

Vurdering av innsendte ideer

Juryen består av studenter valgt av Velferdstinget, samt styreleder i SiO, Vetle Bo Saga, som også er student. Har du spørsmål om prisen, kontakt sekretær for juryen Mike Fürstenberg

Spørsmål og svar:

Hvor detaljert må planen være?

Dette er en idékonkurranse, og du trenger derfor ikke ha planlagt alt til punkt og prikke. Det aller viktigste er at du har en klar idé om hva du ønsker at sluttresultatet skal være. Så lager du en plan for veien frem mot produktet og et budsjett for hva du skal bruke pengene på. Om du har sendt inn en skikkelig god idé, men planene er for tynne, vil vi ta kontakt for å få utdypet det som mangler. 

 Må vi lage et budsjett for 100.000 kroner?  

Om dere kun trenger litt av prispengene kan dere spesifisere dette i skjemaet dere sender inn. Juryen kan også velge å gi dere en lavere premiesum enn det dere har budsjettert med, dersom de ser at prosjektet er gjennomførbart med lavere utgifter. 

Hvem kan vinne prisen?

Både enkeltpersoner og grupper kan vinne, og dere kan gjerne være organisert gjennom for eksempel en studentforening. Juryen kan også velge å dele prispengene på flere ideer/mottakere.

Når mottar vinneren/vinnerne premiesummen?

Prispengene utbetales til vinnerne når de trengs for at idéen skal bli satt ut i livet. Dette vil skje i samråd mellom vinnere og SiO. 

Har dere noen eksempler på idéer som kan vinne?

Hva med en app som gjør det lettere å finne nye venner? En ny festival? En måte å inkludere studenter? Et miljøtiltak? Noe for studenter som bor i kollektiv? Kun fantasien setter grenser, som det heter. Men husk at idéen skal komme studenter til gode.