Vi oppfordrer alle studenter i Oslo til å ta vaksine

Oslo kommune vaksinerer alle studenter som oppholder seg i kommunen. Dette gjelder også studenter som ikke er folkeregistrert i kommunen og for de som eventuelt har fått dose 1 eller 2 i en annen kommune. 

Vaksinering mot covid-19 foregår ved Oslo kommunes vaksinasjonssentre i bydelene. SiO Helse tilbyr ikke covid-19-vaksine.  

Tilbud om oppfriskningsvaksine for deg som er student i helse-og sosialfag og skal i praksis våren 2022

Helseetaten har besluttet at studenter over 18 år som skal ut i helse-/sosialfaglig praksis dette skoleåret skal få tilbud om oppfriskningsvaksinasjon etter FHI`s prioriteringskriterie av helsepersonell med pasientkontakt.

Ordningen gjelder også for studenter som studerer i Oslo uten å ha Oslo som bostedsbydel. Ordningen er tiltenkt de som skal ha kontakt med pasienter i sin praksis (f.eks. de som skal i praksis på sykehus, sykehjem, i hjemmetjenesten el.l.).

·       Det skal gå minimum 4,5 måneder mellom dose 2 eller gjennomgått covid-19 før oppfriskningsdose kan gis

·       Oppfriskningsvaksinasjon gjennomføres ved vaksinesenteret i bydel Bjerke

·       Studentene avtaler selv tidspunkt for oppfriskningsvaksinasjon ved å sende e-post til: vaksinesenter@bbj.oslo.kommune.no

·       Det må fremvises ID og studentbevis ved oppmøte til vaksinasjon

Første vaksinedose

Registrer ditt ønske om vaksine på Oslo kommunes nettsider eller møte opp for drop-in på et av kommunens vaksinesentre. Tre uker etter dose 1 får du fritak fra smittekarantene.

Andre vaksinedose

Dersom du har fått dose 1 i en annen kommune enn Oslo, registrerer du deg for dose 2 på Oslo kommunes nettsider her.

Har du ikke Bank-ID eller norsk personnummer?

For å bli registrert i vaksinekøen må du ringe koronatelefonen på telefon 21 80 21 82. Velge tastevalg «vaksine», og du vil bli satt i kontakt med vaksinesenteret i din bydel.

Koronatelefonen kan hjelpe på 23 ulike språk, og har også tilgang til tolketjeneste.

Skal du reise utenlands ifm. studier?

Skal du reise utenlands ifm. studier velger du deg time til vaksinasjon for dose 1 og 2 som normalt når du mottar SMS fra Oslo kommune.

Dersom timen for dose 2 er for sen ift avreise, må du ta med deg noe som verifiserer utenlandsstudiene dine når du kommer for å få dose 1. Timen for dose 2 vil da bli kunne fremskyndet slik at du rekker å få den før avreise. Minimums intervall mellom de to vaksinedosene er 3-4 uker.

Har du fått vaksine i utlandet? Etterregistrering av vaksine for utstedelse av koronasertifikat

Fastlegen din i SiO Helse kan etterregistrere covid-19-vaksiner satt i utlandet forutsatt at det er satt vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA og at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon. For å få gjort dette, må du bestille en E-konsultasjon med fastlegen din. Du skal ikke benytte valget «Kontakt legekontoret». All dokumentasjon må skannes inn og lastes opp som vedlegg i e-Konsultasjonen. 
Dette koster kr 350,- i tillegg til pris for konsultasjon hos lege.

Er du i risikogruppene 5, 6 eller 7 og ikke blitt innkalt til vaksine? 

SiO Helse har tidligere bistått Oslo kommune med å vaksinere egne listepasienter i prioriteringsgruppene 5, 6 og 7. Dette er vi nå ferdig med. Hvis du ikke har blitt innkalt til vaksine hos oss og tilhører prioriteringsgruppene 5, 6 eller 7, må du ta kontakt med fastlegen din i SiO Helse snarest mulig slik at han eller hun kan melde fra til bydelens vaksinasjonssenter.

For informasjon om prioriteringsgrupper, se FHI.no.