VAKSINERING MOT COVID-19

Oslo kommune har ansvar for å tilby vaksine til de som oppholder seg i kommunen. Dette gjelder også studenter som ikke er folkeregistrert i kommunen. 

Vi oppfordrer alle studenter i Oslo til å registrere sitt ønske om vaksine på Oslo kommunes nettsider, uavhengig av om man tilhører prioritert gruppe eller ikke. Dette er spesielt viktig for deg som oppholder deg i Oslo, men som ikke er folkeregistrert her.

Vaksinering mot covid-19 foregår ved Oslo kommunes vaksinasjonssentre i bydelene. 

Har du ikke Bank-ID eller norsk personnummer?
For å bli registrert i vaksinekøen må du ringe koronatelefonen på telefon 21 80 21 82. Velge tastevalg «vaksine», og du vil bli satt i kontakt med vaksinesenteret i din bydel.

Koronatelefonen kan hjelpe på 23 ulike språk, og har også tilgang til tolketjeneste.

Studenter som oppholder seg i ulike kommuner for vaksinedose 1 og vaksinedose 2
Hovedregelen er at dose 1 og dose 2 skal settes på samme sted. Det er per nå vanskelig med individuelle tilpasninger og tilretteleggelser.

Skal du reise utenlands ifm. studier?
Innkalling til vaksinasjon for 18-24 åringer er i gang. De mellom 25-39 år vil bli innkalt fra uke 26.

Skal du reise utenlands ifm. studier velger du deg time til vaksinasjon for dose 1 og 2 som normalt når du mottar SMS fra Oslo kommune.

Dersom timen for dose 2 er for sen ift avreise, må du ta med deg noe som verifiserer utenlandsstudiene dine når du kommer for å få dose 1. Timen for dose 2 vil da bli kunne fremskyndet slik at du rekker å få den før avreise. Minimums intervall mellom de to vaksinedosene er 3-4 uker.

Har du fått vaksine i utlandet? Etterregistrering av vaksine for utstedelse av koronasertifikat
Det er fra 16.06.21 åpnet for at fastlegen din i SiO Helse kan etterregistrere Covid-19-vaksiner satt i utlandet forutsatt at det er satt vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA og at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon. For å få gjort dette, må du bestille en E-konsultasjon med fastlegen din. Du skal ikke benytte valget «Kontakt legekontoret». All dokumentasjon må skannes inn og lastes opp som vedlegg i e-Konsultasjonen. 

Er du i risikogruppene 5, 6 eller 7 og ikke blitt innkalt til vaksine? 
SiO Helse har tidligere bistått Oslo kommune med å vaksinere egne listepasienter i prioriteringsgruppene 5, 6 og 7. Dette er vi nå ferdig med. Hvis du ikke har blitt innkalt til vaksine hos oss og tilhører prioriteringsgruppene 5, 6 eller 7, må du ta kontakt med fastlegen din i SiO Helse snarest mulig slik at han eller hun kan melde fra til bydelens vaksinasjonssenter.

SiO Helse tilbyr kun vaksine som er del av koronavaksinasjonsprogrammet, og tilbyr ikke Jansen-vaksinen mot covid-19.

For informasjon om prioriteringsgrupper, se FHI.no.