VAKSINERING MOT COVID-19 HOS SIO HELSE

SiO Helse tilbyr vaksine til deg som er student, betaler semesteravgift til SiO og som tilhører prioriteringsgruppe 5, 6 og 7. Tilbudet er uavhengig av om du er folkeregistrert i Oslo eller har fastlege hos SiO.

Informasjon om prioriteringsgruppene finner du her. Tilbudet forutsetter at du oppholder deg i Oslo lenge nok til å få fullført vaksinasjonen hvis det kreves mer enn én dose. Det er viktig at du setter deg inn i hvilken informasjon som gjelder deg: 


Studenter som har fastlege hos SiO – prioriteringsgruppe 5, 6 og 7

Dersom du er i denne gruppen vil du få innkalling til vaksine fra oss. Innkallingen kommer som e-brev fra helsenorge når det er din tur. Får du ikke innkalling med vet du tilhører denne gruppen, må du kontakte oss for timebestilling. 

 

Studenter som ikke har fastlege hos SiO – prioriteringsgruppe 5, 6 og 7

Dersom du har betalt semesteravgift, men er folkeregistrert med fastlege i en annen kommune, kan du få vaksinen satt hos SiO Helse. Ta kontakt med fastlegen din og be om at det sendes en bekreftelse til SiO Helse på at du oppfyller kravene. Bekreftelsen med din kontaktinfo og informasjon om hvorfor du er i prioritert gruppe sendes til SiO Helse - vaksinasjon (NHN Adresseregister). Dersom fastlegen ikke kan sende elektronisk melding, få papirkopi av bekreftelsen og lever denne hos SiO Helse. Vi vil kontakte deg for timeavtale. 

For at vi skal kunne gi deg vaksine må du:

  • oppholde deg i Oslo til vaksineringen er gjennomført (evt. begge doser er satt)
  • fremvise ID-kort og bevis på at du har betalt semesteravgift til SiO

 

Studenter som ikke er i prioriteringsgruppe

Alle studenter med bosted Oslo og som ikke tilhører prioriteringsgruppene, vil bli innkalt til vaksinering av Oslo kommune. Studenter som bor i Oslo, men som er folkeregistrert og har fastlege i en annen kommune, kan få vaksinen i Oslo. For å melde deg til vaksinering, går du inn på Oslo kommunes nettsider og registrerer deg. Da vil du bli innkalt når det er din tur. 

 

Tilhører du prioriteringsgruppe 4B?

Alle i denne gruppen skal uavhengig av bostedskommune være identifisert av fastlegen. Vaksinering skjer på bydelens vaksinasjonssenter. Er du usikker på om du er i en gruppe som skal identifiseres av fastlegen, anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen din.